Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
  • entries
    19
  • comments
    4
  • views
    1510

About this blog

Entries in this blog

 

Czarna pigułka 1.18

David Lisak (2002) w publikacji poświęconej niewykrytym gwałcicielom (takim, którzy nigdy nie byli ujęci lub nawet zgłoszeni) pisze: "Niewykryci gwałciciele są systematycznie ukazywani jako aktywniejsi seksualnie od reszty mężczyzn. Prócz zachowań agresywnych seksualnie, wdają się w konsensualny i koercyjny seks dużo częściej niż jest to typowe dla mężczyzn z ich grupy wiekowej. Aktywność seksualna jest zwykle ważnym składnikiem ich tożsamości. Zatem zamiast bycia tworem większego popędu, ich wz

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.0

Multiwitamina dla leniwych. V2.0 będzie opublikowana od razu w takiej formie (kiedyś tam).     Ciemna triada składa się z trzech wymiarów osobowościowych:   Narcyzmu (wysokiego mniemania o sobie) Makiawelizmu (skłonności do manipulacji) Psychopatii (niskiej empatii)   Cechy te są zwykle podliczane za pomocą prostego narzędzia zwanego parszywą dwunastką:

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.17

Timeo i Suitner (2018) przeprowadziły serię badań konkludujących, że kobiety postrzegają wegetarian jako: mniej atrakcyjnych w porównaniu z wszystkożercami, mniej przyjaznych oraz mniej męskich. Normy i role płciowe są aktywnie podtrzymywane zarówno przez kobiety jak i mężczyzn, mając faktyczny wpływ na wybory żywieniowe tych drugich.   Jedną z najczęstszych motywacji w przyjmowaniu diety bezmięsnej jest altruistyczna troska o dobrostan zwierząt, jednak w oczach kobiet jest to zachowan

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.16

Bycie miłym (niceness) to stopień, w jakim dana osoba rozumie, ceni i wspiera tożsamość i wartości swojego kompana, oraz jest gotowa włożyć w związek zaangażowanie i wysiłek. W psychologii to pojęcie znane jest także jako responsywność.   Badacze stwierdzili, że mężczyźni, którzy postrzegali potencjalne partnerki jako responsywne uznawali je za bardziej kobiece i atrakcyjniejsze. Prowadziło to też do zwiększonego u nich podniecenia i pragnienia związku.   Nie stwierdzono isto

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.15

Lavner i wsp. (2016) zgromadzili longitudinalne dane pozyskane na próbie 146 nowożeńców, sprawdzanych sześciokrotnie w ciągu pierwszych czterech lat małżeństwa, w celu oszacowania różnicy jak narcyzm u mężczyzn i kobiet wpływa na jakość małżeństwa.   Do określenia stopnia, w jakim pary zostały ze sobą dobrane względem narcyzmu zmierzono te i pokrewne cechy. Następnie sprawdzono ich wpływ na trajektorię zadowolenia z małżeństwa i jej zmienność w czasie.   Wysokie poziomy żeńsk

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.14

Haslam i Montrose (2015) przepytali 146 Brytyjek jak bardzo zgadzają się z serią stwierdzeń mających na celu zmierzenie ich atrakcji do narcyzmu u potencjalnego partnera. Stwierdzenia te zaczerpnięto z psychologicznego testu mierzącego poziom utajonego narcyzmu (Narcissistic Personality Inventory - NPI). Kobiety chcące wyjść za mąż czuły większy pociąg do narcystycznych osobowości (77.82) niż niewyrażającego tego pragnienia (59.81). Kobiety z większą liczbą partnerów seksualnych również przejawi

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.13

Gacono i wsp. (1995) opublikowali na łamach biuletynu amerykańskiej akademii psychiatrii i prawa niewielkie badanie porównujące "wybrane zachowania między 18 hospitalizowanymi niepoczytalnymi a 18 symulantami". Autorzy określili tych drugich ciężkimi psychopatami, co ilustrował fakt, że wszyscy z nich brali udział w fizycznej lub słownej przemocy przeciwko personelowi szpitala, duża część była skazanymi gwałcicielami, mordercami itp.   Ich odkrycie pokazało, że 39% z nich miało konsens

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.12

Zgodnie z amerykańskimi wytycznymi więziennictwa, wykroczenia seksualne personelu obejmują wszelkie działania lub zachowania natury seksualnej skierowane wobec więźnia przez personel za obopólną zgodą, w tym: romanse, dotykanie genitaliów, odbytu, pachwin, piersi, wewnętrznej strony uda, pośladków, z zamiarem nadużycia, pobudzenia lub zaspokojenia pożądania seksualnego; dokonane, usiłowane, wyszantażowane, lub wyproszone akty seksualne; oraz przypadki nieprzyzwoitości, naruszenia prywatności wię

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.11

Volk i wsp. (2015) przetestowali hipotezę jakoby tendencja behawioralna sprzyjająca gnębieniu innych (bullying), dalece od reprezentowania zachowania świadczącego jedynie o nieprzystosowaniu społecznym, tak naprawdę mogła korzystnie wpływać na sprawców w terminach spływających na nich okazji seksualnych.   Dwie osobne próby złożone z małoletnich (N = 334) i studentów (N = 144) zostały przeanalizowane przez badaczy. Partycypujący wypełnili kwestionariusze dot. ich zachowań dręczących in

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.10

Palmer i Tilley (1995) opublikowali w The Journal of Sex Research badanie dociekające możliwych ewolucyjnych motywów, dla których młodzi ludzie dołączają do gangów ulicznych. Pokazali, że ich członkowie mają wyraźnie więcej partnerek w porównaniu z grupą kontrolną. Z kolei szefowie gangów mieli ich zdecydowanie najwięcej; żadna osoba spoza środowiska nawet nie zbliżyła się do ich liczby.   Te odkrycia wyszły na jaw mimo wcześniejszych dowodów, że fizycznie nieatrakcyjni osobnicy są nie

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.9

Hybristofilia jest zjawiskiem definiowanym jako parafilia, w której jedynym lub preferowanym obiektem pożądania seksualnego mogą być osoby, które popełniły przestępstwo. Często nakierowana na osoby, które w społecznym odczuciu popełniły szczególnie brutalne zbrodnie, np. morderstwo czy gwałt.   Wg badań jest to fenomen występujący niemal wyłącznie u kobiet (Gurian, 2013).   Wyjaśnienia damskiego pociągu do tak skrajnie brutalnych mężczyzn rozciągają się od opiekuńczej chęci "

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.8

Antyspołeczni mężczyźni w pewnym badaniu reprezentowali tylko 10% męskiej kohorty, ale mimo to spłodzili 27% dzieci w tej grupie. (Jaffee i wsp. 2003)   Inne badające powiązanie łamania prawa z sukcesem rozrodczym stwierdziło, że kryminaliści byli bardziej skłonni mieć wiele dzieci z wieloma kobietami i mniej w nie inwestować. Stwierdzono, że we współczesnych uprzemysłowionych krajach przestępczość można uznać za skuteczne strategie reprodukcyjne dla mężczyzn, prowadzące do większej li

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.7

Meta-analiza korelatów zachowań kryminalnych Ellisa i Walsha (2000) potwierdziła silną asocjację między nimi a liczbą liczbą partnerek seksualnych u mężczyzn. 23 badania zademonstrowały związek różnych form antyspołecznego behawioru ze zwiększoną liczbą partnerów seksualnych, w tym: demoralizacja, rozboje, recydywa, osobowość dyssocjalna. 20 powiązało większy sukces partnerski z zażywaniem narkotyków. Tylko w jednym badaniu nie udało się znaleźć ww.   Autorzy odkryli też, że w 17 badan

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.6

Kobiety czytają kryminalną literaturę faktu (true crime) częściej niż mężczyźni. Aby oszacować stopień tej różnicy, przeanalizowano proporcje płci w recenzjach Amazonu dla różnych gatunków. Stwierdzono, że podczas gdy dystrybucja płci na stronie jest relatywnie równa, 70% recenzji true crime pisanych jest przez recenzentki, a 82% historycznych książek wojennych, recenzentów.   Jako główną przyczynę, dla której kobiety mają być zainteresowane tymi pozycjami podano "sztukę przetrwania"; 

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.5

Badacze z Włoch przeprowadzili wśród maturzystów i młodzieży w wieku 18-25 lat biorącej udział w kształceniu zawodowym studium ich nawyków z pornografią.   Uczestnicy mieli wypełnić kwestionariusz precyzujący czy kiedykolwiek oglądali lub oglądają porno. Wówczas sprawdzano treść oglądanego przez nich porno - z tej listy została utworzona zmienna "przemoc wobec kobiet", definiowana jako porno z zawartością któregokolwiek z następujących: kobieta jest torturowana, okaleczana, gwałcona, g

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.4

Naukowcy z Uniwersytetu Północnego Teksasu i Notre Dame puścili przez słuchawki 355 młodym kobietom fikcyjny gwałt by zbadać poziom ich podniecenia.   Materiał nagraniowy przedstawia historię męskiego protagonisty mocno zainteresowanego żeńską postacią. Wyraża swą chęć uprawiania z nią seksu, jednak ona jest wyraźnie niewzruszona. Próbuje ją przekonać, bezskutecznie, ta nadal odrzuca jego zaloty. Następnie mężczyzna obezwładnia ją i gwałci. Ona przez cały czas się opiera i wcale nie da

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.3

Seth Stephens-Davidowitz, były analityk danych dla Google miał kompletny wgląd w wyszukiwania i wyświetlenia na PornHub. Odkrył, że kobiety były > 2x bardziej skłonne od mężczyzn do wyszukiwania nagrań, gdzie inne kobiety są wykorzystywane, przymuszane do seksu lub przedstawiane jako gwałcone. Kobiety preferowały widea z tagami typu painful anal crying, public disgrace, extreme brutal gangbang, forced, rape.   25% wszystkich zapytań wykonywanych przez kobiety szukało filmów z przemo

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.2

Brazil i Forth przeprowadzili dwa badania, w których sprawdzano preferencje kobiet wobec psychopatycznych mężczyzn. 46 zostało sfotografowanych od pasa w górę i ocenionych przez 11 osób, którym nieznany był cel tego badania. Mężczyźni ci byli następnie proszeni o wypełnienie kwestionariusza mierzącego czteroaspektową strukturę psychopatii.   Aspekty te są definiowane wg tego inwentarza jako: interpersonalne (manipulacyjne i wykorzystujące zachowania), afektywne (brak skruchy i empatii,

2macz

2macz

 

Czarna pigułka 1.1

Ciemna triada składa się z trzech wymiarów osobowościowych:   Narcyzmu (wysokiego mniemania o sobie) Makiawelizmu (skłonności do manipulacji) Psychopatii (niskiej empatii)   Cechy te są zwykle podliczane za pomocą prostego narzędzia zwanego parszywą dwunastką:   1. Manipuluję innymi by zdobyć to czego chcę. 2. Nie miewam wyrzutów sumienia. 3. Chcę by inni mnie podziwiali. 4. Jestem nieprzejęty moralnością swoich czynów. 5. Użyłem kłamstwa lub oszustwa by

2macz

2macz

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.