Jump to content

Śledziona, definicje, czakry


crystal

9,367 views

Cześć kochani! Za oknem nareszcie mamy zimę, nie wiem jak wy, ale ja lubię taką aurę. Śnieg, mróz, wszystko wygląda piękniej w taką pogodę – zdecydowanie miałam już dość szarości.

 

Coraz więcej osób zagląda na bloga, co mnie niesamowicie cieszy i za co jestem wam bardzo wdzięczna. Każdy czytelnik, każdy komentarz to dla mnie dawka pozytywnej energii i większa motywacja do działania. Zgłębianie wiedzy o Human Design jest i od początku było dla mnie wspaniałą przygodą i podróżą, ale odkąd mogę dzielić się zdobytymi informacji z osobami podobnymi do mnie, czuję się nieporównywalnie szczęśliwsza.

 

Czakry – centra energetyczne

 

W dzisiejszym wpisie wejdziemy głębiej w temat czakramów. Istnieje pewien podstawowy podział:

 

1. Jedno centrum manifestacji - czakram gardła.

 

cw38AjC.png

 

„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”. W bodygrafie to właśnie gardło jest Rzymem. Jeśli spojrzycie na wykres, od razu zauważycie, że energia z pozostałych ośmiu czakramów przepływa przez to centrum. Poprzez gardło mamy możliwość manifestowania siebie, przekazywania energii w formie werbalnego komunikatu. Ten czakram umożliwia każdej istocie ludzkiej ekspresję swojej indywidualności, swojego unikalnego głosu.

 

2. Dwa centra presji – czakram korony oraz czakram podstawy.

 

e0qRmcI.png

 

Te dwa czakramy są źródłem presji, to właśnie za ich sprawą energia kierowana jest do pozostałych centrów. Wywierają na nas presję do działania, do zdobywania wiedzy, myślenia, utrzymania się przy życiu, itd.

 

W centrum korony powstaje presja do myślenia, stamtąd jest wysyłana energia do czakramu głowy (ajna), gdzie odbywa się proces myślowy, który prowadzi do sformułowania odpowiedzi, znalezienia rozwiązania. Natomiast czakram podstawy to źródło adrenaliny, presja do walki, do przetrwania. To paliwo jest potężną energią, która płynie dalej poprzez pozostałe czakramy – jest przez nie przerabiana i udoskonalana, a wreszcie – manifestowana, werbalnie lub za pomocą konkretnego działania, akcji, aktywności.

 

3. Cztery centra motoryczne – czakram podstawy, czakram splotu słonecznego (emocji), czakram sakralny i czakram serca (ego).

 

6heDPmD.gif

 

Można powiedzieć, że pełnią funkcje silników. Są to konkretne częstotliwości, które dostarczają zasobów energii potrzebnych do manifestacji życia. Czakra podstawy daje siłę napędową do działania. Fala emocjonalna płynąca z czakry splotu słonecznego dostarcza impulsu do nowych doświadczeń, do intymności w relacjach, a także do poszerzania świadomości duchowej. Czakra sakralnej stanowi źródło kreatywnej siły witalnej, a centrum serca/ego jest siedzibą energii motorycznej stojącej za "ja, moje", to z niego czerpiemy siłę woli. 

 

4. Trzy centra świadomości – czakram śledziony, czakram ajna (głowy) i czakram splotu słonecznego (emocji).

 

ipuXYTh.png

 

Są to potencjalne źródła świadomości. Każdy z tych czakramów koncentruje się i interpretuje nasze doświadczenia życiowe energetycznie jako świadomość Ciała, Umysłu lub Ducha. (Pozostałe sześć czakramów funkcjonuje na poziomie mechanicznym.) Po dotarciu do Gardła energia staje się wyrazem naszej świadomej inteligencji. Manifestuje się albo jako inteligencja śledzionowa (świadomość przetrwania) albo jako inteligencja mentalna (świadomość poznawcza) lub jako inteligencja emocjonalna/duchowa (świadomość relacji, społeczna).
 

5. Jedno centrum tożsamości – czakram G (Jaźni).

 

FTDOlYk.png

 

Czakram Jaźni jest domem Magnetycznego Monopolu, o którym pisałam już w poprzednich notkach. Na bodygrafie usytuowany jest w samym środku. Jest źródłem naszej tożsamości, to właśnie tutaj nasz unikalny przepływ energii łączy się z prądem życia – za jego pomocą uzyskujemy zjednoczenie z resztą Wszechświata. Można powiedzieć, że magnetyczny monopol kieruje nasze życie ku nam – Wszechświat żyje poprzez nas.

 

Definicja – Dingle, Split, Triple, Quadruple

 

Jeden z użytkowników, @Tavi, zapytał w komentarzu - czym jest „Definicja” (ang. „definition”)? Definicja to te obszary w bodygrafie, które są zdefiniowane. Mamy pięć rodzajów definicji:

 

- Single definition – zdefiniowane kanały i czakramy są połączone, jest między nimi stały przepływ energii (około 41% populacji).

 

- Split definition – dwa oddzielne obszary energetyczne, niepołączone ze sobą, nie ma między nimi przepływu energii (około 46% populacji).

 

- Triple-split definition – trzy oddzielne obszary energetyczne, niepołączone ze sobą (około 11% populacji).

 

- Quadruple-split definition – cztery oddzielne obszary energetyczne, niepołączone ze sobą (około 0,5% populacji).

 

- No definition – z brakiem definicji mamy do czynienia w przypadku Reflektorów. Nie mają oni zdefiniowanych żadnych czakramów w swoich diagramie (około 2% populacji).

 

snsqKHa.png

 

Jeśli w twoim bodygrafie występuje któryś ze "splitów", oznacza to że masz w sobie dwa, trzy lub cztery niepołączone ze sobą obszary energetyczne. Może to sprawiać, że czujesz się niekompletny, masz poczucie braku czegoś. Brama lub kanał (lub kilka bram albo kanałów), których ci „brakuje”, a które doprowadziłyby do połączenia oddzielonych stref w twoim ciele, reprezentują konkretną cechę, umiejętność lub jakość. Może ona być czynnikiem motywującym w twoim życiu.

 

Te otwarte bramy lub kanały prowadzą do zachowań typu "not-self", popychają do inicjowania działań, które mają doprowadzić do zdobycia tego, co uważane jest za niezbędne. Istotnym jest, by zrozumieć, że ta brakująca brama/kanał nie jest tobą i nigdy nie będzie, nie będziesz w stanie jej dostać na własność. Ten brakujący element reprezentuje jednak konkretnych ludzi w twoim życiu - właśnie tych, których spotykasz wciąż i wciąż na swojej drodze, tylko dlatego że mają ten kanał lub bramę i "niosą" w sobie energię, której ty sam tak pragniesz.

 

Jeśli nauczysz się podejmować decyzje za pomocą swojej Strategii i Autorytetu, dostaniesz się w końcu do ludzi, którzy połączą twoje podzielone obszary energetyczne w sposób naturalny i właściwy.

 

Prawda jest jednak taka, że nie musisz szukać tego brakującego elementu, bo niczego ci nie brakuje – jesteś kompletny i pełny, taki jaki jesteś. Niestety, większość ludzi, żyjąc w trybie not-self, skupia się właśnie na tych rzeczach, których nie mają i to im podporządkowują swoje cele – chcą zdobyć daną jakość, umiejętność czy cechę. Jeśli spojrzysz na opis bramy lub kanału, który stanowi pomost między obszarami w twoim diagramie, zauważysz ważne motywy w swoim życiu, które najprawdopodobniej realizowałeś aby poczuć się kompletny.

 

W kolejnych notkach powiemy sobie więcej na temat każdego ze „splitów”, ponieważ znacząco różnią się one między sobą.

 

Porozmawiajmy o śledzionie

 

W dzisiejszym wpisie pragnę również rozpocząć cykl który nazwę roboczo „Opisy czakramów”. Padło na śledzionę, bo jest mi ona szczególnie bliska, wydaje mi się mocno tajemnicza i dużo czasu spędziłam starając się zrozumieć jaka jest jej funkcja i za co odpowiada. Jest tak chyba dlatego, że sama nie mam żadnych aktywacji na tym czakramie – nie mam zdefiniowanej żadnej bramy.

 

LIEK8lp.png

Mój bodygraf

 

Śledziona jest siedzibą pierwotnego ku przed śmiercią, a zarazem lekkości i spontanicznego śmiechu. Jest to świadomość, która, działając w chwili obecnej, pomaga iść bezpiecznie przez życie. Odpowiada za świadomość ciała, zdrowie i dobre samopoczucie, a biologicznie – związana jest też z układem limfatycznym i limfocytami T.

 

Komórki układu limfatycznego działają jak małe uszy, języki i nosy rozmieszczone w całym ciele. Zawsze czujne, w każdej chwili słuchają, smakują i węszą, aby upewnić się, że wszystko w naszym otoczeniu jest zdrowe i zrównoważone. Jeśli coś jest nie tak, błyskawicznie wysyłają ostrzeżenie. Jest to centrum naszego układu odpornościowego. Limfocyty T (żołnierze śledziony, które stanowią około jednej piątej komórek naszego ciała) są wzywane do działania, atakują i niszczą wszystko, co uznają za zagrożenie. Ich zadaniem jest ochrona nas przed chorobą.

 

Dzieci z niezdefiniowaną śledzioną błyskawicznie łapią wszelkie przeziębienia, grypę i inne choroby zakaźne. Jest to jedyny sposób, w jaki ich ciało może zbudować swój system odpornościowy. Kluczem do utrzymania zdrowia takich dzieci jest umożliwienie im pełnego wyleczenia po chorobie. Najlepiej dać im kilka dodatkowych dni wolnego od szkoły, aby upewnić się, że doszły już do siebie.

 

Osoby z niezdefiniowaną śledzioną są też wrażliwe, jeśli chodzi o jedzenie, muszą nauczyć się, jakie pożywienie jest dla nich dobre, a czego powinny unikać. Z doświadczenia wiem też, że osoby z otwartą śledzioną mocno reagują na leki, dużo lepiej działają na nie zioła, leczenie naturalne.

 

Osoby ze zdefiniowanym czakramem śledziony zwykle uważają swoje dobre zdrowie za coś oczywistego i dużo rzadziej łapią infekcje i choroby. Kiedy jednak w końcu zachorują, zwykle wymagają długiego czasu rekonwalescencji.

 

C6qDPYx.png

 

Świadomość ewoluowała przez miliony lat. Każde z trzech centrów reprezentuje jedną z faz jej rozwoju, a czakram śledziony jest najstarszy. Ta napędzana walką o przetrwanie siła łączy nas ze wszystkimi formami życia na planecie - od roślin, poprzez gady, ptaki, owady, po najbliższe nam ssaki. Jako że to najstarsze centrum świadomości, a przy tym najpowszechniej występujące, to jego zadaniem od zawsze było utrzymanie danej istoty przy życiu - a tak dosłownie, to dopilnowanie, by nie stała się ona czyimś obiadem.

 

Głównym zadaniem tego czakramu jest natychmiastowa, instynktowna reakcja na wszystko co zagraża naszemu dobru - w tym na negatywne emocje. Strach to napęd i sposób działania tego centrum - lęk wzmaga czujność. Z biegiem czasu pierwotne lęki przekształciły się w formę inteligencji, rodzaj świadomości skoncentrowanej na przetrwaniu, adaptacji i rozwoju. Ta inteligencja tkwi was i pozostaje aktywna po dziś dzień.

 

Warto wspomnieć, że czakram ajna (głowa) jest dwa razy silniejszy od śledziony, a splot słoneczny (nie w pełni rozwinięte centrum świadomości) jest dwa razy silniejszy od ajny. Przez fakt, że centrum śledziony (mimo że jest odpowiedzialne za nasze życie lub śmierć), ma najsłabszy głos z trzech centrów świadomości, możemy sobie uświadomić, jak kruche jest nasze życie. Sygnały "not-self" płynące z głowy oraz z czakramu emocji mogą z łatwością zagłuszyć ciche i mało efektywne ostrzeżenia wysyłane przez śledzionę.

 

Bramy śledziony i ich lęki

 

Brama 48 – Studnia. Brama Głębi

Strach przed nieadekwatnością

 

To strach przed tym, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Pytanie brzmi - za dobrzy do czego? W przypadku bramy 48 to tak naprawdę nie ma znaczenia. Chodzi o poczucie bycia nie dość dobrym - albo ogólnie, albo w jakiejś konkretniej rzeczy, jak na przykład praca czy rodzicielstwo. Jest to strach przed tym, że nie mamy wystarczających środków lub umiejętności, by doświadczyć rozwoju i stworzyć sobie dobre warunki do życia.

 

Brama 57 – Delikatność. Brama intuicji.

Strach przed przyszłością

 

To strach przed jutrem - głęboka niepewność i zwątpienie czy uda się pokonać problemy, jakie może nieść przyszłość. Jest to w gruncie rzeczy strach przed nieznanym, poczucie braku kontroli. Posiadacze tej bramy często są tak zorientowani na przyszłość, tak bardzo skupiają się na niej, że zapominają żyć w chwili obecnej, w teraźniejszości.

 

Brama 44 – Współpraca. Brama czujności.

Strach przed przeszłością

 

Strach przed przeszłością jest w nas głęboko zakorzeniony, tkwi mocno w naszej kolektywnej historii. Jest to taki uraz zbiorowy, właściwy dla nas jako gatunku, lęk zakodowany w naszym DNA i mimo że w czasach obecnych nie jest już niezbędny, to i tak rzutuje na nasze zachowanie i samopoczucie.

Jeszcze niedawno ludzie posiadali tylko siedem czakr, a nie dziewięć, jak teraz, a to sprawiało, że byli bardzo skupieni na przeżyciu. Nie byli tak rozwinięci jak my dziś. Ale to już przeszłość - teraz naszym celem nie jest jedynie przetrwanie, a rozwój, samopoznanie. Mimo to lęki, z którymi zmagali się nasi przodkowie, wciąż na nas oddziałują, jeśli więc brama 44 jest aktywna w twoim wykresie, możesz odczuwać tego rodzaju lęk.

 

Brama 50 – Kocioł. Brama wartości.

Strach przed odpowiedzialnością

 

Ten strach odciąga nas od brania na siebie odpowiedzialności za tych, którzy nas potrzebują, oraz od sytuacji którymi powinniśmy się zająć. Może również objawiać się jako lęk przed tym, że inni zaczną za nas odpowiadać. Sprawia, że możemy unikać odpowiedzialności za cokolwiek, w tym za nasze własne czyny.

 

Brama 32 – Trwanie. Brama ciągłości.

Strach przed porażką

 

To strach przed tym, czy uda nam się przeżyć w pełnym niebezpieczeństw świecie. Lęk może powodować poczucie zwątpienia w siebie, w swoje talenty. Osoby z tą bramą często nie mają pewności co do tego co powinny zrobić ze swoim życiem, jaką decyzję podjąć. Niejednokrotnie brak im ambicji, nie znają kierunku w jakim powinny podążać. Takie osoby mogą bać się choćby podjąć próbę, ponieważ istnieje ryzyko porażki. Ci ludzie często nie znają własnego potencjału.

 

Brama 28 – Przewaga wielkiego. Brama gracza.

Strach przed śmiercią

 

Strach przed śmiercią może brzmieć dosyć intensywnie i złowieszczo, ale tak naprawdę to właśnie on motywuje nas do znalezienia wyższego celu w życiu. Ten strach popycha do poszukiwań. Dlaczego tu jesteśmy? Po co żyjemy? Po co żyję JA? To pytania, które mogą pojawiać się u osoby z tą bramą. Tacy ludzie boją się, że życie nie ma sensu.

Ponadto u osób z tą bramą mogą pojawić się lęki przed lataniem samolotem czy jazdą autem, czy innymi aktywnościami, które mogą im się wydać zbyt mocno zagrażające życiu.

 

Brama 18 – Praca nad tym co zostało zniszczone. Brama korekty.

Strach przed autorytetem

 

Posiadanie tego lęku sprawia, że jesteś stworzony do rzucania wyzwań autorytetom. Mogło to się objawiać już w dzieciństwie, kiedy sprzeciwiałeś się decyzjom rodziców czy nauczycieli. Takie zachowanie może też występować w dorosłym życiu - wszystko, co znajduję się w hierarchii wyżej niż ty (szef, rząd) może wywoływać napięcie, pragnienie podważenia przedstawionych idei. Pamiętajmy, że śledziona opiera się na instynktownych działaniach - czyli np. pojawia się nagły impuls, by oprzeć się temu co wychodzić z ust szefa czy przełożonego.

 

 

Dziękuję za waszą uwagę i za przeczytanie wpisu. Już w najbliższy weekend wezmę na warsztat jeden z profili - co powiecie na 2/4 (pustelnik/oportunista) lub 3/5 (męczennik/heretyk)? Zostały też do opisania dwie pozostałe linie osobowości - piąta oraz szósta, o tym również napiszę. Podpowiedzcie mi też proszę, który czakram mam omówić w kolejnej notce. Na waszą prośbę dodam też kilka linków do przydatnych stron o Human Design. Na chwilę obecną mogę polecić wam aplikację na telefon dostępną za darmo w sklepie Android - Human Design App. Bardzo pomocna!

 

Życzę wam dobrego tygodnia - bądźcie sobą i podejmujcie dobre dla was decyzje! :)

 

P.S. Znalazłam fajnego mema - mnie śmieszy, a was?

 

WIllEHN.jpg

 

  • Like 2
  • Thanks 4

2 Comments


Recommended Comments

Dobry materiał, tak trzymać. Fajnie by bylo jakbyś omówiła szerzej czakram splotu słonecznego.

  • Like 1
Link to comment

Bardzo ciekawe i wiele mówi o kilku moich cechach. Czekam na więcej.

 

A co do kolejnego profilu, to może 3/5 (męczennik/heretyk).?

  • Like 1
Link to comment
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.