Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Edwin

Skręt w lewo, wyprzedzanie, kolizja

Recommended Posts

Zastanawia mnie, kto (w świetle przepisów, a nie swoich teorii oczywiście, jakich pełno w komentarzach pod filmem) ponosi winę za spowodowanie kolizji z poniższego filmiku. Myślę, czytam, szukam i nie wiem.

 

 

Poniżej trochę przepisów:

 

Wyprzedzający:

 

Art. 24. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:  

1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu; 

2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania; 

3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.  

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 10.  

4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.  5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.  

 

Radiowóz:

 

Art. 22. 1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności. /spojrzenie w lusterko, którego mogło tu zabraknąć/

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:  

1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;  

2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo/raczej nie był to środek jezdni/

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.  

4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.  /tu chyba było to sygnalizowane zawczasu/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ponosi policja. Skręt w lewo jest najczęściej kolizyjny i przy próbie go wykonania należy zachować szczególną ostrożność.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Policja, niemniej trzeba być debilem żeby wyprzedzać samochody, które hamują i próbują się zatrzymać...

albo jak chcesz się włączyć do ruchu z pasa do rozpędzania, już skręcasz a ziomek za Tobą Cię wyprzedza...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Znam wyrok sądu, gdzie w identycznej sytuacji winnym został uznany skręcający w lewo, czyli w tym przypadku policja.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miałem prawie identyczną sytuację. Ja byłem na miejscu radiowozu. I powiem wam, że sytuacja nie jest taka oczywista, że to policja jest winna.
Gdyby ten drugi samochód uderzył w przód lub drzwi policji to sprawa byłaby jasna - policja zajechała drogę (tak ja miałem). Ale, ten drugi pojazd uderzył w bok ale juz z tyłu pojazdu policji, więc uderzył w momencie kiedy pojazd policji był już w pełni podczas manewru. Można więc uznać, że ten drugi pojazd zostanie uznany winnym.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rozpatrywany będzie również czas trwania manewru, pokonany dystans, oraz ilość wyprzedzonych w trakcie tego manewru pojazdów.

To wszystko przekłada się na prędkość, którą da się wyliczyć i jeśli doszło do przekroczenia przez kierującego pojazdem wyprzedzającym, to jest ugotowany.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Specjalnie poczekałem z odpowiedzią w temacie, by zobaczyć jak odpiszą inni... ;) No to jedziemy:

Sytuacja na filmie klasyfikowana jest jako wykroczenie z art. 86$1kw - spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zacznijmy od tego co to jest wyprzedzanie: art.2 pkt 28.
"przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku; "

 

Wyprzedzający naruszył tu następujące przepisy:

Art. 24. 
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy: 
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu; 
3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
5) Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

 

Teraz weźmy pod uwagę policjanta kierującego radiowozem:

Art. 22. ust. 1.

Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności, jednocześnie...
Art. 4. 
Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

 

Należy tu rozważyć, czy policjant naruszył przepis art. 22 ust.1
Art. 2. pkt 22 określa co to jest "szczególna ostrożność":
22). szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 

 

Stosując się do powyższego przepisu, kierujący nie ma OBOWIĄZKU zapobiegnięcia zagrożenia na drodze wynikającego z zachowania innego uczestnika ruchu, zwłaszcza że -> art.4 PRD. Ten obowiązek wynika z art. 3 ust.3 PRD. Mało tego, skręcający w lewo, sygnalizując wyraźnie i zawczasu zamiar skrętu w lewo nie ma obowiązku upewnienia się czy jest wyprzedany, żaden przepis tego nie nakazuje. Taki obowiązek ma, gdy sam chce podjąć manewr wyprzedzania. Podsumowując, nie narusza art.22 ust.1 PRD.

 

Nstępnie:
Art. 22. ust.2 pkt.2
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się: 
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.

 

Tu ewidentnie zabrakło tego. Powyższenie naruszenie jest wykroczeniem z art.90kw lub 97kw:

Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

 

Szerokość pasa ruchu w tym miejscu uniemożliwia wyprzedzenie pojazdu skręcającego w lewo z jego prawej strony, tym samym policjant nie tamuje i nie utrudnia ruchu na drodze publicznej, nie zachodzi tym samym wykroczenie z art.90kw. Wykracza jednak przeciwko art.22 PRD, tym samym popełnia wykroczenie z art.97kw. - za co przysługuje zgodnie z taryfikatorem 150zł bez punktów karnych. Następnie należy wziąć pod uwagę czy powyższe wykroczenie ma związek ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - art.86$1kw. Żaden z pozostałych 4 wyprzedzanych pojazdów nie podjął próby wyprzedzania radiowozu, policjant włączając kierunkowskaz zawczasu i wyraźnie sygnalizował zamiar skrętu, tym samym pozbawił ich prawa do wyprzedzania z jego lewej strony. Poprzez nieprawidłowe ustawienie przed skrętem nie stał się niewidzialny dla innych kierujących. Wyprzedzający w trakcie wyprzedzania już ostatniego (z kolumny) pojazdu ma możliwość zobaczenia pierwszego (tj. radiowozu). Ty samym policjant nie może odpowiadać za spowodowanie zagrożenia. To kierowca, który wyprzedzał nie miał przed rozpoczęciem tego manewru odpowiedniej widoczności, tym samym jest winny wykroczenia z art. 86$1kw w związku z art. 24 PRD.
 

Edited by Horus
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wy tak na serio, że policja była winna?

 

Według mnie:

21 godzin temu, Edwin napisał:

 

Art. 24. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:  

1) Ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu; 

 

3) Kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.  

 

4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej. 

5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.  

 

To co zaznaczyłem na niebiesko chyba jest klarowne, szczególnie to że powinien się upewnić czy pojazd jadący przed nim nie sygnalizuje zmiany kierunku ruchu... (skrętu w lewo radiowozu). Nie mógł tego zrobić bo zasłaniały mu 4 inne samochody... więc to jego wina. 

 

Może policja miała patrzeć w lusterko, zatrzymać swój wóz i całą kolumnę jadącą za nimi żeby przepuścić zapierdalającego kolesia? To się w głowie nie mieści i jest niemożliwe.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minut temu, Łapinski napisał:

Dlaczego radiowóz się zatrzymał przed uderzeniem?

Można już tylko domniemywać, że to reakcja kierującego na dźwięk klaksonu oraz na dostrzeżony kątem oka ruchomy obiekt.

Cóż... Pies też człowiek.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dziwne to trochę. Skoro miało by być tam skrzyżowanie to czemu niema tam ciągłej linii na jezdni , czyli zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu. A tam widać że jest przerywana linia rozdzielająca pasy ruchu. Nie ma znaku ograniczenia, ani że jest wlot jakiejś drogi, teren nie zabudowany czyli można 90/godz. Boczne linie jezdni są ciągłe, czyli nie powinno się skręcać ( tam niby widać kawałek przerywanej albo wytarta linia)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Policjanci ustawiali się suszarką i chcieli wjechać w wjazd do lasu. Wina wyprzedzającego. Inna sprawa mógł tego uniknąć już w 0:46 s wcisnąć hamulec a 047-048 ominąć radiowóz z prawej.  Owszem policja mogła wcześniej / dłużej dać kierunkowskaz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja miałem podobną sytuację, ale zobaczyłem w lusterku , że debil wyprzedza 4 auta za mną i go przepuściłem, a następnie skręciłem.

Na logikę nie powinno się tak robić jak ten gość co wyprzedzał.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
W dniu 24.02.2018 o 13:33, PewnySiebie napisał:

Na logikę nie powinno się tak robić jak ten gość co wyprzedzał.

Zdecydowanie, bo nie jesteśmy w stanie spełnić tego wymogu dotyczącego upewnienia się, że - 3) Kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

 

Widzimy dobrze tylko to, co sygnalizuje pojazd bezpośrednio przed nami, a to za mało.

 

Choć wyroki różnych sądów i uzasadnienia do nich, odnoszę wrażenie, mogłyby być różne, to nasuwa się prosty wniosek - zawsze kontrolujmy lusterko, skręcając w lewo ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Edwin Tylko że ja miałem taką sytuację w terenie zabudowanym gdzie co chwila ktoś skręca, a ten kretyn pomyślał , że skoro kolumna samochodów w terenie zabudowanym zwalnia, to znaczy że można wyprzedzać ... brak słów. Jakiś żółty sportowy coupe 20 letni wtedy mnie wyprzedził z tłumikiem sportowym.

Share this post


Link to post
Share on other sites

No dobrze panowie. Nawrzucanych przepisów, artykułów, paragrafow jest, a wiadomo na pewno kto jest winny tej sytuacji? 😁

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.