Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Sign in to follow this  
Waflo

Żądania kierowców oraz petycja

Recommended Posts

 

 małe zainteresowanie tematem. jest troche dobrych punktów jak i kilka świń..

 

1. Wprowadzenie przedmiotu "Wychowanie w ruchu drogowym" do programu szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
2. Zobowiązanie wszystkich kierowców do przeprowadzania przynajmniej co 5 lat badań psychotechnicznych (także w ciemni i za pomocą
stereometru).
Reklama
3. Wprowadzenie obowiązkowych wykładów z teorii dynamiki jazdy na kursach na prawo jazdy, obejmujących:
- pojęcie i zasady płynności ruchu,
- pojęcie prędkości bezpiecznej,
- zachowanie pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem opon i zawieszenia, w różnych warunkach drogowych,
- technika pokonywania zakrętów,
- techniki wyprowadzania pojazdu z poślizgu z uwzględnieniem rodzaju napędu.
4. Zniesienie egzaminów na kat. A i A2 dla posiadaczy kategorii Am i A1, z wprowadzeniem w zamian kursów doskonalenia jazdy, uprawniających
do uzyskania wyższej kategorii; kursy można robić nie częściej niż raz do roku.
5. Wprowadzenie kat B1, będącej odpowiednikiem A1. Kat B przyznawana na zasadach opisanych w pkt. 4.
6. Weryfikacja ograniczeń prędkości na podstawie pomiarów średnich prędkości pojazdów na wyznaczonych odcinkach - z pominięciem miejsc
szczególnie uczęszczanych przez dzieci, jak szkoły.
7. Zmniejszenie liczby punktów karnych za przekroczenie prędkości i zwiększenie za spowodowanie kolizji drogowych, wymuszenie pierwszeństwa
przejazdu (włączając zmianę pasa bez dostosowania prędkości do pojazdów na nim się znajdujących) oraz jazdę zdecydowanie wolniejszą od jazdy
pozostałych uczestników ruchu (ze szczególnym naciskiem na poruszanie się lewym pasem drogi).
8. Uwzględnienie warunków drogowych, tj. natężenia ruchu, pogody, pory dnia itp. przy karaniu za wykroczenie. W przypadku wykroczeń nie
zagrażających bezpieczeństwu, w szczególności przekroczenia dozwolonej prędkości przy małym natężeniu ruchu na drogach dwujezdniowych o co
najmniej dwóch pasach ruchu, poprzestaje na upomnieniu. Odnotowana prędkość pozostaje do wglądu ubezpieczyciela (koszt ubezpieczenia może
zostać podniesiony w stosunku do standardowej stawki o nie więcej niż 20 proc.).
9. Za każdy rok, w którym kierowca nie otrzymał punktów karnych, ich limit wzrasta dla niego o 3 pkt., przy czym nie może przekroczyć 36.
10. Immunitet nie chroni objętych nim osób od odpowiedzialności za wykroczenia drogowe.
11. Próba ukarania mandatem za prędkość zmierzoną za pomocą urządzenia niezgodnego z obowiązującymi przepisami lub poprzez manipulację
urządzeniem, traktowane jest jak wyłudzenie i podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym.
12. Decyzje urzędnicze, zaburzające płynność w ruchu drogowym, podlegają karze grzywny oraz skutkują usunięciem podejmującej je osoby ze
stanowiska. W przypadku decyzji zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym taki urzędnik podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.
13. Liczba wystawionych mandatów nie może być postawą do wyróżnienia funkcjonariusza, a dochód z tytułu mandatów nie może stanowić pozycji
w budżecie jednostki terytorialnej.
14. Pozbawienie uprawnień do kierowania pojazdami może nastąpić jedynie decyzją sądu, w przypadku udowodnienia spowodowania rzeczywistego
zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Koszty sądowe w przypadku odmowy cofnięcia uprawnień ponosi jednostka policji, która
skierowała sprawę do sądu
15. Wprowadzenia liczników czasowych do sygnalizacji świetlnej w terenach zabudowanych, zwłaszcza na drogach pozwalających na rozwinięcie
wyższych prędkości.
16. Możliwość czasowego wyrejestrowania samochodu na czas nieokreślony bez żadnych dodatkowych opłat.

PETYCJA

http://www.petycje.pl/petycja/11150/petycja_o_racjonalizacje_przepisow_oraz_dzialan_na_rzecz_poprawy_bezpieczenstwa_w_ruchu_drogowym.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 małe zainteresowanie tematem. jest troche dobrych punktów jak i kilka świń..

 

1. Wprowadzenie przedmiotu "Wychowanie w ruchu drogowym" do programu szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

2. Zobowiązanie wszystkich kierowców do przeprowadzania przynajmniej co 5 lat badań psychotechnicznych (także w ciemni i za pomocą

stereometru).

Reklama

3. Wprowadzenie obowiązkowych wykładów z teorii dynamiki jazdy na kursach na prawo jazdy, obejmujących:

- pojęcie i zasady płynności ruchu,

- pojęcie prędkości bezpiecznej,

- zachowanie pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem opon i zawieszenia, w różnych warunkach drogowych,

- technika pokonywania zakrętów,

- techniki wyprowadzania pojazdu z poślizgu z uwzględnieniem rodzaju napędu.

4. Zniesienie egzaminów na kat. A i A2 dla posiadaczy kategorii Am i A1, z wprowadzeniem w zamian kursów doskonalenia jazdy, uprawniających

do uzyskania wyższej kategorii; kursy można robić nie częściej niż raz do roku.

5. Wprowadzenie kat B1, będącej odpowiednikiem A1. Kat B przyznawana na zasadach opisanych w pkt. 4.

6. Weryfikacja ograniczeń prędkości na podstawie pomiarów średnich prędkości pojazdów na wyznaczonych odcinkach - z pominięciem miejsc

szczególnie uczęszczanych przez dzieci, jak szkoły.

7. Zmniejszenie liczby punktów karnych za przekroczenie prędkości i zwiększenie za spowodowanie kolizji drogowych, wymuszenie pierwszeństwa

przejazdu (włączając zmianę pasa bez dostosowania prędkości do pojazdów na nim się znajdujących) oraz jazdę zdecydowanie wolniejszą od jazdy

pozostałych uczestników ruchu (ze szczególnym naciskiem na poruszanie się lewym pasem drogi).

8. Uwzględnienie warunków drogowych, tj. natężenia ruchu, pogody, pory dnia itp. przy karaniu za wykroczenie. W przypadku wykroczeń nie

zagrażających bezpieczeństwu, w szczególności przekroczenia dozwolonej prędkości przy małym natężeniu ruchu na drogach dwujezdniowych o co

najmniej dwóch pasach ruchu, poprzestaje na upomnieniu. Odnotowana prędkość pozostaje do wglądu ubezpieczyciela (koszt ubezpieczenia może

zostać podniesiony w stosunku do standardowej stawki o nie więcej niż 20 proc.).

9. Za każdy rok, w którym kierowca nie otrzymał punktów karnych, ich limit wzrasta dla niego o 3 pkt., przy czym nie może przekroczyć 36.

10. Immunitet nie chroni objętych nim osób od odpowiedzialności za wykroczenia drogowe.

11. Próba ukarania mandatem za prędkość zmierzoną za pomocą urządzenia niezgodnego z obowiązującymi przepisami lub poprzez manipulację

urządzeniem, traktowane jest jak wyłudzenie i podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym.

12. Decyzje urzędnicze, zaburzające płynność w ruchu drogowym, podlegają karze grzywny oraz skutkują usunięciem podejmującej je osoby ze

stanowiska. W przypadku decyzji zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym taki urzędnik podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.

13. Liczba wystawionych mandatów nie może być postawą do wyróżnienia funkcjonariusza, a dochód z tytułu mandatów nie może stanowić pozycji

w budżecie jednostki terytorialnej.

14. Pozbawienie uprawnień do kierowania pojazdami może nastąpić jedynie decyzją sądu, w przypadku udowodnienia spowodowania rzeczywistego

zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Koszty sądowe w przypadku odmowy cofnięcia uprawnień ponosi jednostka policji, która

skierowała sprawę do sądu

15. Wprowadzenia liczników czasowych do sygnalizacji świetlnej w terenach zabudowanych, zwłaszcza na drogach pozwalających na rozwinięcie

wyższych prędkości.

16. Możliwość czasowego wyrejestrowania samochodu na czas nieokreślony bez żadnych dodatkowych opłat.

PETYCJA

http://www.petycje.pl/petycja/11150/petycja_o_racjonalizacje_przepisow_oraz_dzialan_na_rzecz_poprawy_bezpieczenstwa_w_ruchu_drogowym.html

 

 

I czego to bys jeszcze chcial, niewolniku? Nie dla psa kielbasa! Plac i placz!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Osobiście, jako zawodowy kierowca z papierami podpisuję się pod tą petycją dwoma a nawet trzema rękoma.

 

Zmiany zaproponowane poza pkt.2 (wprowadziłbym zmianę, że dopiero po 60 roku życia (dla osób o nie stwierdzonych poważnych chorobach, kobietach w ciąży (badania za darmo- jako podatnik jestem w stanie ponieść te koszty, by były z urzędu); z wykluczeniem zawodowych kierowców pojazdów ciężarowych jak i komunikacji zbiorowej- w tym rozumiem również przejazdy pracownicze pojazdami do 9 osób z kierowcą (jedyne wykluczenie to auta prywatne rejestrowane na 9 osób- w przypadku stwierdzenia przejazdu pracowniczego przez policję, bardzo wysoka kara pieniężna nakładana na pracodawcę)) są jak najbardziej na miejscu i sensowne.

 

Są to rozwiązania wg mnie bardzo sensowne i przemyślane.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.