Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Sign in to follow this  
Strusprawa1

Randy Thornhill - "Biologia ewolucyjna kobiecej seksualności"

Recommended Posts

Książka niestety wydana wyłącznie po angielsku, ale w pełni dostępna przez google. Jest tutaj cała masa interesujących badań na temat natury ludzkiej. Polecam cieplutko. Wstawię swój top 4.

https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=5uVUwCE3Vm4C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Randy+Thornhill+-+The+Evolutionary+Biology+of+Human+Female+Sexuality&ots=4IDUmq9vso&sig=k7pZzXLrQm8ll3Y2soyX6zEZaYc&redir_esc=y#v=onepage&q=Randy Thornhill - The Evolutionary Biology of Human Female Sexuality&f=false

 

1.

6zJBQRk.png

"Przyciąganie seksualne kobiet do ich głównych partnerów i mężczyzn innych niż ich partnerzy (oś Y) w fazie płodnej i lutealnej. Białe słupki reprezentują fazę lutealną. Szare paski oznaczają fazę płodną. Przyciąganie kobiet do mężczyzn pozasądowych było znacznie większe w fazie płodnej. Nie wykryto żadnej różnicy w przyciąganiu kobiet do głównych partnerów na różnych etapach. Interakcja jest znacząca. Na podstawie danych Gangestad i in. (2002)."

 

 

2. "Tak jak męskie twarze i głos mogą ujawnić maskulinizację, tak samo męskie ciała. Testosteron promuje wzrost mięśni, często służąc współzawodnictwu międzyseksualnemu i wysiłkowi godowemu (patrz rozdział 7). Kobiety preferują męskie ciała, które są muskularne, szczególnie przez klatkę piersiową, ramiona i plecy, bez niezgrabnej przebudowy (np. Frederick i Haselton, 2007). Jeśli muskularność mężczyzny, podobnie jak inne cechy męskie, jest wskaźnikiem męskiej kondycji i, ancestralnie, mogła być wskaźnikiem dobrych genów, to czy muskulatura może być cechą, która kobiety są szczególnie atrakcyjne, gdy są płodne? W badaniu mężczyzn nagranych na wideo na potencjalną randkę na lunch Gangestad, Garver-Apgar,
Simpson i Cousins (2007) kazali kobietom oceniać wszystkich mężczyzn pod względem stopnia umięśnienia. Płodne kobiety, w porównaniu ze swoimi bezpłodnymi odpowiednikami, rzeczywiście znalazły mężczyzn, którzy zostali oceniani jako relatywnie muskularni, szczególnie atrakcyjni jako krótkoterminowe, w stosunku do długoterminowych partnerów. Efekt ten utrzymywał się, gdy pokazy behawioralne mężczyzn (obecność społeczna i konkurencja między płciami, z których każda okazała się szczególnie seksowna dla płodnych kobiet) były kontrolowane statystycznie.
W powiązanym badaniu eksperymentalnym Little, Jones i Burriss (2007) odkryli, że kobiety szczególnie wolą męskie ciała, które są bardziej męskie, gdy są płodne niż niepłodne w cyklu, a efekt ten był silniejszy, gdy kobiety oceniały mężczyzn jako krótkoterminowe (seks ) partnerzy niż partnerzy długoterminowych relacji. Wyniki te mogą wyjaśniać wyniki badań laboratoryjnych badających reakcje kobiet na męską nagość. W przełomowej pracy Slob, Bax, Hop, Rowland i dziesięć Bosch (1996) stwierdzili, że kobiety są bardziej pobudzone fizjologicznie i reagują na bodźce wzrokowe o wyraźnie seksualnym charakterze w połowie cyklu. Krug, Plihal, Fehm i Born (2000; patrz także Krug, Pietrowsky, Fehm i Born, 1994) stwierdzili, że kiedy są płodne, a nie bezpłodne w swoich cyklach, kobiety z owulacją wykazują wyższy potencjał mózgowy związany ze zdarzeniem ( późny pozytywny składnik występujący około 500–700 milisekund po stymulacji) po obejrzeniu nagich mężczyzn niż po obejrzeniu różnych bodźców nieseksualnych. Ta reakcja mózgu rzekomo odzwierciedla dodatkowe przetwarzanie bodźca, a tym samym zainteresowanie. I rzeczywiście, płodne kobiety oceniają akty bardziej pozytywnie niż kobiety podczas miesiączki lub w fazie lutealnej. Ponieważ nagie kobiety pokazane kobietom prawdopodobnie wykazywały atrakcyjną muskulaturę (ponieważ miały one być bodźcami prowokującymi seksualnie), podejrzewamy, że wyniki te wynikają z przejścia w kierunku większego zainteresowania i pociągu seksualnego do atrakcyjnych, muskularnych, męskich cech ciała, gdy kobiety są płodny. Rzeczywiście, w przeprowadzonych niedawno badaniach znaleźliśmy zbieżne dowody na to, że kobiety są bardziej pociągane seksualnie i stymulowane przez atrakcyjne wizualnie męskie cechy, gdy są płodne niż gdy są bezpłodne w swoich cyklach (Gangestad, Thornhill i Garver-Apgar, 2007a). Poprosiliśmy próbkę około 50 kobiet (z których wszystkie były zaangażowane w romantyczne relacje), aby dwukrotnie wykonały dwa samooceny, raz płodną (co potwierdził wzrost hormonu luteinizującego, który występuje około 24–48 godzin przed owulacją) i raz, gdy jest niepłodna (zazwyczaj w fazie śródlutowej). Najpierw zapytaliśmy o preferencje partnera dotyczące atrakcyjności fizycznej z 10 rzeczami, w tym „Bardzo dużą wagę przywiązuję do fizycznej atrakcyjności potencjalnego partnera”; „Nieatrakcyjne rysy twarzy są dla mnie prawdziwym zniechęceniem, nawet jeśli dana osoba ma inne pozytywne cechy”; i „Trudno mi zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie przywiązują tak dużą wagę do fizycznej atrakcyjności osoby” [cofnięty klucz]). Po drugie, zapytaliśmy o zainteresowanie kobiet atrakcyjnymi cechami ciała (z 10 przedmiotami, w tym „Uważam, że bardzo atrakcyjne ciało płci przeciwnej jest bardzo ekscytujące”; „Gdybym spotkał kogoś, kogo uważam teraz za bardzo atrakcyjnego, zrobiłbym to fantazjować o tym, jak wyglądaliby bez ubrania ”; a„ Subtelne obejrzenie mięśni ramion lub nóg atrakcyjnej osoby przeciwnej płci byłoby teraz prawdziwym podnieceniem ”). Kobiety poproszono o zastanowienie się nad tym, jak się wtedy czuli, a nie jak ogólnie. "

3. 
"Zazwyczaj jajeczkowanie preferencji kobiet na obecność społeczną mężczyzn (SP) i bezpośrednią konkurencję międzyseksualną (DIC) jako funkcję dnia cyklu i kontekstu kojarzenia długoterminowego i krótkoterminowego; punkty wzdłuż linii to średnie ruchome z 3 dni. Preferencje to średnie nachylenie regresji ocen poszczególnych kobiet w odniesieniu do SP i DIC mężczyzn, przy czym oceny atrakcyjności fizycznej mężczyzn są kontrolowane statystycznie. Dni o wysokiej płodności obejmują dni od 6 do 14, a szczytową płodność w dniu 12. Na podstawie rysunku 1 Gangestad i in. (2004). Przedruk za zgodą Blackwella."
2M95sJs.png
4.
Produkcja energii i zużycie kobiet (u góry) i mężczyzn (u dołu) w stosunku do wieku uśredniono w trzech stowarzyszeniach zbieraczy myśliwych (Ache, Hiwi i Hadza). Kobiety nie wykazują dodatniej produkcji netto, dopóki nie osiągną 45 roku życia, co utrzymuje się do około 70 lat. Mężczyźni osiągają wydajność netto w przedziale wiekowym około 17–60 lat. Na podstawie rysunku 3 Kaplana i in. (2000); przedruk za zgodą Wiley-Liss, Inc., spółki zależnej John Wiley & Sons, Inc.
Nb9oXbn.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.