Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

Projektor mentalny, manifestujący generator, magnetyczny monopol

Sign in to follow this  
crystal

1260 views

Edit z 5 stycznia 2020 - naniosłam kilka poprawek.

 

Bardzo dziękuję za wasze komentarze i pochwały pod poprzednim wpisem, było mi niesamowicie miło, że tekst wam się spodobał. :)

 

Autorem jednego z komentarzy był @icman. Zadał bardzo ciekawe pytanie - “A co jeśli nie mam wewnętrznego autorytetu?”. Postanowiłam odpowiedzieć na nie w dzisiejszej notce.

 

Bodygraf Icmana

 

Jak widać na załączonym bodygrafie, kolega Icman jest projektorem mentalnym. Oznacza to, że jego strategią podejmowania decyzji jest czekanie na zaproszenie, jednak nie posiada on wewnętrznego autorytetu.

 

Taka sytuacja nie zdarza się często, projektory mentalne nie są istotami które spotykamy codziennie. Muszę przyznać, że według mnie nie jest łatwo wybierać i decydować będąc osobą o tym typie aury, jednak istnieje sposób by podejmowane decyzje były skuteczne i pozytywne w skutkach – pomocna będzie nauka cierpliwości i wykorzystanie jednego ze swoich darów – bystrego umysłu. Kolejnym istotnym elementem jest tutaj czas. Trzeba dać sobie na podjęcie decyzji od kilku godzin do nawet kilku dni. Istotne jest też skupienie na odczuciach z ciała i obserwowanie swoich emocji.

 

Umysł to w przypadku projektora mentalnego potężne narzędzie. Występuje tu ustalony schemat działania, procesy myślowe przebiegają w oryginalny dla danego człowieka sposób. Umysł pracuje bezustannie, człowiek o tym typie aury w dużej mierze funkcjonuje na poziomie mentalnym. Dzieje się tak dlatego, że jedyne zdefiniowane czakramy to te w górnej części diagramu – czakram korony, umysłu oraz gardła. Pozostałe centra są niezdefiniowane, co czyni projektora mentalnego bardzo wrażliwego na energie innych osób.

 

Podsumowując, projektor mentalny nie może sobie pozwolić na spontaniczności w podejmowaniu decyzji, każdą z nich musi poddać głębokiej analizie. Wskazane jest wręcz, by przegadać problem z różnymi osobami – nie po to, by wpłynęły na decyzję, a by dostarczyły punktów widzenia i pobudziły do głębszego wejścia w problem.

 

Magnetyczny monopol

 

Design – Kryształ Duszy, Nieświadomości oraz Personality – Kryształ Osobowości, Świadomości:

https://i.imgur.com/6zFo9be.jpg

 

Czym jest magnetyczny monopol? Niczym magnes scala te dwa kryształy i utrzymuje je w złudzeniu jedności. Podtrzymuje naszą iluzję bycia oddzielnym bytem, trzyma nas na właściwej linii życia. Zapewnia geometrię w relacji z resztą świata, a jego droga prowadzi z przeszłości w przyszłość oraz od poczęcia do śmierci.

 

Patrząc na bodygraf musimy zrozumieć, że z jednej strony patrzymy na jedność, a z drugiej na dwie różne i niekoniecznie ze sobą zgrane części, z których jedna z nich jest świadoma (Osobowość, oznaczona na czarno na bodygrafie), a druga nieświadoma (Dusza, oznaczona na czerwono na bodygrafie).

 

Obie te cząstki nie chcą być razem, ale są do tego zmuszone. Widzą swoją odmienność.

Ty – jesteś obserwatorem między tymi dwoma kryształami.

 

Magnetyczny monopol

 

A. Kryształ osobowości – Umysłu.

 

-- Świadek. Osoba, którą myślisz, że jesteś.

-- Znajduje się w czakrze korony.

-- Manifestuje się binarnie:

 

1. Jako Osobowość

Osobowość jest Przestrzenią. Przestrzeń jest Formą.

Forma jest Iluzją. Iluzja jest Słuchem.

Słuch to Muzyka. Muzyka to Wolność.

- Słowo kluczowe: Ja komunikuję.

 

2. Jako Umysł

Umysł jest Ewolucją. Ewolucja jest Grawitacją.

Grawitacja jest Pamięcią. Pamięć jest Smakiem.

Smak to Miłość. Miłość to Światło.

- Słowo kluczowe: Ja pamiętam.

 

B. Kryształ Duszy – Ciała (Design)

 

-- "Pojazd" którym się poruszasz.

-- Jest wszystkim co myślisz, mówisz i robisz.

-- Znajduje się w czakrze umysłu (ajna).

-- Manifestuje się binarnie:

 

1. Jako Ciało

Ciało jest Istotą. Istota jest Materią.

Materia jest. Materia jest Dotykiem.

Dotyk to seks. Seks to Przetrwanie.

- Słowo kluczowe: Ja jestem.

 

2. Jako Ego:

Ego jest Projektem. Projekt jest Strukturą.

Struktura to Postęp. Postęp jest Zapachem.

Zapach jest Życiem. Życie jest Sztuką.

- Słowo kluczowe: Ja projektuję.

 

C. Magnetyczny Monopol

 

-- Atraktor. Twoja Unikalność.

-- Jest tym, co łączy oba Kryształy i utrzymuje nas w iluzji bycia osobnym bytem.

-- Znajduje się w czakrze G (Jaźni).

-- Manifestuje się:

 

1. Jako Indywidualność:

Indywidualność jest Ruchem. Ruch jest Energią.

Energia jest Kreacją. Kreacja to Wzrok.

Wzrok to Krajobraz. Krajobraz to Środowisko.

- Słowo kluczowe: Ja tworzę.

 

Grupa kanałów kolektywnych

 

Kanały kolektywne

 

- Celem tej grupy kanałów jest dzielenie się energią, doświadczanie, upublicznianie płynących z doświadczeń wniosków, dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi członkami społeczności. Np. jako kraj mamy mamy wspólną walutę czy ten sam rząd i prawo - bez tego społeczność nie mogłabym istnieć, uległaby podziałowi i rozpadowi. Kanały kolektywne dotyczą też innych, mniejszych grup, nawet pojedyncza rodzina tworzy już taką mikro społeczność. 

 

- Każda brama oraz każdy kanał z kanału kolektywnego dąży do tego, by podzielić się doświadczeniami z otoczeniem - pragnie wyrażać opinie, rozwiązania, pomysły. Osoby z kanałami kolektywnymi będą się udzielały społecznie w taki czy inny sposób - społeczność będzie dla nich istotna.

 

- Kanały te nie są personalne, dotyczą społeczności. Chodzi o ustalenie tego co jest dobre dla społeczeństwa jako ogółu, nie ma tu skupienia na jednostce. Doświadczenie przykre i nieprzyjemne dla pojedynczej osoby - może być dobre i z pożytkiem dla "większej sprawy", "wyższego dobra" (dobro społeczne).

 

- Mają tu swoje miejsce ogólniki (osądy, teorie i sposoby które są skuteczne dla większości ludzi).

 

- Grupa dzieli się na dwie podgrupy: obwód kolektywny logiczny (rozumowanie) oraz obwód kolektywny abstrakcyjny (odczuwanie). Obwody te zapewniają pewną przyszłość (obwód kolektywny logiczny) lub nadają sens przeszłości (obwód kolektywny abstrakcyjny). Kanały logiczne skupiają się na przyszłości (np. wynalazki, nauka), natomiast abstrakcyjne na przeszłości (np. psychoterapia, historia).

 

- Cecha wspólna – nie angażują czakry serca (ego), siły woli. Ich działanie opiera się tylko na dzieleniu się doświadczeniami i energią z kolektywem (społecznością). Czakra serca

 

Obwód kolektywny logiczny

 

- Ocena aktualnego wzoru. Skupienie na jednej rzeczy jednocześnie – w przeciwieństwie do obwodu abstrakcyjnego, który odbiera wszystko empirycznie i peryferyjnie, po to by dopiero później nadać zaobserwowanym rzeczom znaczenie.

 

- Czekanie na odpowiedni moment i okoliczności, zamiast skazywania się na łaskę lub niełaskę przypadku.

 

- Strategiczne myślenie, planowanie, skupienie na przetrwaniu, często funkcjonowanie oparte na strachu.

 

- Kanały w tym obwodzie: 52-9, 5-15, 16-48, 18-58, 31-7, 62-17, 63-4.

 

Obwód kolektywny abstrakcyjny

 

- Archetyp pirata – blizny, drewniana noga, absorbujące opowieści “jak to kiedyś było”, ukryte skarby, odkrywanie tajemnic, cuda świata

 

- Odkrywanie, przygody, podróże.

 

- Wiara w Wyższą Inteligencję. Tarot, rzucanie monetą, przepowiednie.

 

- Modlitwy, rytuały, duchowość, religie.

 

Obecnie ludzie ewoluują z myślenia i życia lewopółkulowego (śledzionowego) na prawopółkulowe (emocjonalne). Obwód logiczny nie skupia się na życiu duchowym, więc zajmowanie się tą sferze nie było powszechne, a jeśli już - to tylko powierzchownie. Świat długo był zorientowany na rozwój, technologie, cywilizacje, na myślenie logiczne. Teraz jesteśmy przygotowani na kolejny etap.

 

Abstrakt to niekończąca się podróż. Abstrakt nie chce dominować - chce wywierać wpływ. Czakram splotu słonecznego (emocji) jeszcze nie jest siedzibą świadomości, ale wszystko wskazuje na to, że się nią staje. Dopiero uczymy się działania i wpływu emocji w nasze życie.

 

- Kanały w tym obwodzie: 42-53, 46-29, 13-33, 36-35, 64-47, 11-56.

 

Grupa kanałów indywidualnych

 

Kanały indywidualne

 

- Dzieli się na dwie podgrupy: obwód kanałów centralnych oraz obwód kanałów integracyjnych. 

 

- Obwód ma na celu wzbogacenie naszej wiedzy o świecie, osiągnięcie indywidualnej mądrości.

 

- Wiedza intuicyjna, koncepcyjna, emocjonalna.

 

- Każda aktywacja (czyli brama lub kanał) w tym obwodzie przyczyna się do samowzmocnienia i tym samym do samopoznania i samoanalizy.

 

- Każda aktywacja przyczynia się do zmiany siebie i ludzi wokół, wpływa na ewolucję, wzrost, ulepszenie społeczeństwa i jednostki.

 

- Każdy, kto ma w swoim wykresie aktywną bramę z obwodu indywidualnego ma udział w mutacji społeczeństwa.

 

- Kanały w tym obwodzie: 3-60, 2-14, 1-8, 39-55, 12-22, 29-38, 57-20, 61-24, 43-23.


Manifestujący generator

 

Manifestujące generatory stanowią 32% populacji. Funkcjonują na takiej samej zasadzie jak generatory – odpowiadają na życie za pomocą swojej czakry sakralnej, to w niej muszą szukać potwierdzenia, zanim zaangażują się w coś energetycznie. Nie mogą kontrolować tego, w jakim kierunku zmierza ich życie, muszą nauczyć się płynąć w rytmie „flow”. Nie jest też wskazane racjonalne podejście i podejmowanie decyzji na poziomie mentalnym.

 

Różnica między generatorem a manifestującym generatorem jest taka, że manifestujący generator jest stworzony do szybszego przechodzenia do działania, tuż po udzieleniu odpowiedzi na jakąś propozycję od życia.

 

Ludzie o tym typie aury mają dużą wewnętrzną siłę. Zdefiniowana czakra sakralna w ich ciałach to źródło czystej energii życiowej. To siła witalna, stworzona do podejmowania działania, pracy, tworzenia. Jest to także centrum energii seksualnej.

 

Najważniejszą lekcją do przyswojenia dla manifestującego generatora (i generatora rzecz jasna) jest szukanie odpowiedzi w czakrze sakralnej, czyli w trzewiach („yhy/mhm” z trzewi jeśli odpowiedź to tak, albo „y-y/e-e” jeśli odpowiedź to nie). Osoby o tym typie aury mają energię by wykonywać prace z prawdziwą pasją, mają energię do robienia różnych rzeczy, muszą jednak nauczyć się cierpliwości i słuchania wewnętrznego głosu, by angażować się w odpowiednie dla siebie aktywności.

 

Dość często jest jednak tak, że inicjują działanie, bo boją się, że inaczej w ich życiu nic się nie wydarzy, nie zajdą żadne zmiany. I to jest życie w klatce własnych oczekiwań. Jeśli generator znajdzie w sobie odwagę, by poczekać, bardzo szybko przekona się, że strach był bezpodstawny. Niekończąca się siłą życiowa, której źródłem jest ich czakra sakralna, działa jak magnes, który przyciąga różne możliwości. Po prostu trzeba pozwolić swojej aurze wykonać całą robotę. Inni pragną dostępu do tego rodzaju energii, więc czekanie nie powinno potrwać zbyt długo - inni szybko zaczną prosić go o te zasoby.

 

Generatory i Manifestujące generatory są zaprojektowane do tego, by płynąć z prądem życia, a nie martwić się o przyszłość.

 

Zdarza się oczywiście, i to całkiem często, że osoby o tym typie aury inicjują działania i odnoszą przy tym sukces. Rzadko jednak bywa, że odczuwają przy tym prawdziwe szczęście i satysfakcję – bo nie są w odpowiednim dla siebie miejscu i nie robią tego, do czego zostały stworzone.

 

Generatory i Manifestujące generatory często angażują się w projekty lub prace, które nie dają im radości, bo po prostu czują, że ktoś musi to zrobić, a że one mają energię – to czemu nie wykonać tego osobiście? Rzecz jasna prędzej czy później prowadzi to do frustracji, generatory i manifestujące generatory często stają się przy tym “niewolnikami” innych osób, oddając im swoją siłę witalną.

  • Like 3
Sign in to follow this  


4 Comments


Recommended Comments

@crystalMożesz polecić jakieś konkretne strony związane z tematem? Coraz bardziej mnie to ciekawi.

 

Ps. Wysłałem pw.

  • Like 1

Share this comment


Link to comment

Ciekawy temat, z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy. Niestety nie mogę wysyłać wiadomości prywatnych, więc muszę zapytać się tutaj w poście. To link do mojego diagramu https://imgur.com/a/E9k52YC . Nie za bardzo wiem jak interpretować te kanały pomiędzy centrami. Jeżeli dobrze zrozumiałem część informacji to jestem generatorem i mam czekać a korzystne sytuacje same do mnie przyjdą , ale jak to się wszystko odnosi do tych kanałów i czy w ogóle brać je pod uwagę? Jeszcze bardzo ciekawi mnie Incarination Cross i Definition: Triple Split . Jak to interpretować? Główną strategią u mnie jest czekanie i reagowanie na to co do mnie samo przychodzi?

Share this comment


Link to comment

@crystal

Czy zignorowanie mojego pytania to właśnie przykład strategii żeby czekać na zaproszenie czy zwykły brak kultury? 

Share this comment


Link to comment

@icman Przykro mi, że pomyślałeś, że mogłabym zignorować Twoje pytanie. Gdybyś wszedł na mój profil przekonałbyś się, że brak odpowiedzi z mojej strony nie wynika z braku kultury, a jedynie z tego, że od czwartku (od południa) nie logowałam się na forum.

Chciałabym poświęcić więcej czasu na pisanie o HD, bardzo zależy mi, by jak najszybciej odpowiedzieć na każdy komentarz i wiadomość, jednak mam na to ograniczoną ilość czasu. Muszę poświęcać go w pierwszej kolejności na pracę, codzienne obowiązki i odpoczynek. 

 

W dniu jutrzejszym (lub najpóźniej w poniedziałek) pojawi się wpis, w którym opublikuję linki do przydatnych stron o HD, poruszę też kilka innych fajnych tematów, tak więc zapraszam serdecznie.

 

@Tavi Dziękuję Ci za miły komentarz, bardzo się cieszę, że tekst przypadł Ci do gustu. Wezmę Twoje pytania pod uwagę przy kolejnych wpisach. Tak na teraz to mogę wspomnieć, że kanały energetyczne zdefiniowane na diagramie zawsze są istotne, wpływają na to jak funkcjonujemy w świecie, niosą ze sobą jakiś potencjał i konkretną energię. :) Oczywiście potencjał człowieka nie leży tylko w kanałach, ale są one ważnym elementem. Temat jest głęboki i szeroki, nie do opisania w jednym krótkim komentarzu.

 

W najbliższych wpisach wyjaśnię też, co się kryje pod terminami "definition" i "incarnation cross". Dzięki za pytania, pozdrawiam. :) :) 

  • Like 2

Share this comment


Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.