Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

Human Design - Co to jest i po co mi to?

crystal

2461 views

Human Design to nie religia ani filozofia. Według mnie to logiczny i konsekwentny system pozwalający na dokonanie jasnego wglądu w samego siebie, umożliwiający zapoznanie się ze swojego rodzaju mapą, schematem tego jacy jesteśmy naprawdę, po zrzuceniu wszystkich łatek, programowania, warunkowania, tego wszystkiego co narzuciło nam otoczenie, religia, rodzina, a wreszcie własny umysł i co znalazło miejsce w białych, niezdefiniowanych obszarach (patrząc na diagram).

 

HD to efekt syntezy czterech systemów astrologicznych (i’ching, zachodnia astrologia, hinduski system czakr oraz kabala). Jeśli ktoś zechce mocniej zagłębić się w teorię, historię powstania czy biografię “wynalazcy” Human Design, bez trudu znajdzie te informacje na anglojęzycznych stronach.

 

Według HD najważniejsze jest trzymanie się Strategii odpowiedniej dla twojego typu aury. Autorytet Wewnętrzny i Strategia są wszystkim – są kluczem do sukcesu i samorealizacji.

 

Introwersja – YIN – to co żeńskie - czerń

 

- Czakram śledziona - pomagała przetrwać w czasach początków ludzkości, skupienie na przezyciu

 

- Nauka, myślenie strategiczne

 

- Przyszłość

 

Ekstrawersja – YANG – to co męskie – biel

 

- Czakram emocji, splot słoneczny - przyszłość, trzecie centrum świadomości które dopiero się kształtuje

 

- Abstrakt, uczucia

 

- Przeszłość

 

Koncepcja Ra Uru Hu („wynalazcy” Human Design)

 

- Ludzie ewoluują z myślenia lewopółkulowego na prawopółkulowe.

 

- Teraz żyjemy w świecie silnie lewopółkulowym (czakra śledziony, logika, myślenie strategiczne, wąski obraz sytuacji).

 

- Świat zmienia się, ludzie zaczynają działać prawopółkulowo.

 

- Myślenie abstrakcyjne, peryferyjne.

 

- Otwartość, uczuciowość, wrażliwość, emocje.

 

Czym jest bodygraf? Co się na nim znajduje?

 

- Bodygraf reprezentuje twój unikalny genetyczny projekt.

 

- Pokazuje miejsca twojej wrażliwość, wskazuje gdzie są twoje słabe, a gdzie mocne strony.

 

- Oferuje prostą Strategię, której możesz zaufać, która umożliwi połączenie z twoim osobistym Autorytetem, doprowadzi cię na właściwą ścieżkę, pozwoli na podejmowanie właściwych dla ciebie decyzji.

 

- Pomaga w zrozumieniu jak wchodzisz w relacje, jak inni oddziałują na ciebie oraz jak ty działasz na innych.

 

- Obok bodygrafu umieszczone są dwie kolumny. Jedna z nich, opisana na czarno, reprezentuje Osobowość, naszą świadomą część, a druga, opisana na czerwono – nieświadomość, czyli Duszę, część której nie odczuwamy w czasie rzeczywistym, możemy ją ewentualnie obserwować, przywołując wydarzenia z przeszłości.

 

Bodygraf

 

- Każda z kolumn składa się z 13 liczb. Przy każdej z liczb widnieje jakiś symbol astrologiczny (Słońce, Księżyc, Węzeł Południowy, Węzeł Północny oraz planety) i numer bramy, po której następuje przecinek dziesiętny oraz oznaczenie linii (jednej z sześciu).

 

- Każda z bram ma swoje miejsce w bodygrafie, umieszczona jest na jednym z centrów (czakramów). Informacje podane na wykresie są źródłem wiedzy - możemy dowiedzieć się między innymi na które ciało astrologiczne wpływa dana brama, jaką lekcję dostajemy za jej pośrednictwem. Jakie tematy i cechy charakterystyczne do danej bramy wnosi linia w której jest aktywowana. Czy lekcję otrzymujemy na poziomie świadomym (osobowość) czy nieświadomym (poziomie Duszy).

 

- Istnieją 64 bramy oraz 9 czakramów.

 

Bramy i kanały energetyczne

 

Brama to nie to samo co cały, zdefiniowany kanał. Brama jest potencjałem - receptorem. Za pomocą bramy łączymy się z innymi, doświadczamy, podejmujemy wspólne aktywności. To właśnie jest ten słynny "magnetyzm" - kiedy cię do kogoś ciągnie to prawie na pewno oznacza, że któreś z waszych bram łączą się i tworzą kanał, a co za tym idzie - niepowtarzalną energię.

 

To przez to czujemy się niejednokrotnie tak bardzo "naładowani", tacy inni będąc w czyimś towarzystwie. Dlatego też łączymy się z konkretnymi ludźmi - wybieramy ich na poziomie energetycznym, łącząc swoje potencjały. Czasem to połączenie jest wyjątkowo korzystne, jednak bywa też szkodliwe. Niestety, jak to bywa w życiu - to co szkodliwe jest też uzależniające, toteż możemy się bardzo niekorzystnie z kimś połączyć i nie móc się z tego uwolnić przez długi czas.

 

To co masz w umyśle, to co w kółko przerabiasz, co odczuwasz i czym żyjesz to właśnie niezdefiniowane miejsca w Twoim bodygrafie. Umysł cały czas przerabia energię pochodzącą z otoczenia, dlatego tak bardzo skupiamy się na tym czego nie mamy.

 

To co masz niezdefiniowane - do tego cię ciągnie u innych, to właśnie jest przedmiotem twoich działań, to chcesz zdobyć - bo sam tego nie masz.

 

Czym jest kanał? Można to opisać symbolicznie - jedna brama to matka, druga brama to ojciec. A ich dzieckiem jest kanał energetyczny. Co prawda składa się on z matki oraz ojca, ma z nimi wiele wspólnego - ale to jednak całkiem nowy twór, zupełnie oryginalny i niepowtarzalny. Dlatego też, mimo że dwie osoby mogą mieć taki sam kanał energetyczny, to jednak będą one całkiem różne i na odmienne sposoby będą się objawiały, manifestowały w życiu - chociaż w gruncie rzeczy podobny, to jednak inny.

 

Zdarza się, że jakaś osoba nie ma żadnej aktywnej bramy w którejś czakrze – wtedy czyni to ją ekstremalnie czułą, receptywną na energie pochodzące od innych osób, ale jako że nie ma w niej bram – nie będzie tej energii wykorzystywała na własny użytek. Umie poczuć tą energię, ale nie może jej użyć (nie ma bramy, potencjału która uwalniałaby energię).

 

Na początek fakt, który dotyczy obu grup cech – zarówno świadomych, jak i podświadomych. Istotnym jest, aby być tutaj maksymalnie obiektywnym wobec siebie, chociaż to niezwykle trudne. Bardzo proszę, abyście nie odrzucali swojego wyniku tylko dlatego, że wam się nie podoba – nie należy interpretować pojedynczych cech i nie do końca wierzyć opisom znalezionym w internecie. Prawda jest taka, że cechy oddziałują na siebie i w połączeniu dają bardzo specyficzną mieszankę, która tworzy naszą istotę i nasze ja.

 

Cechy świadomie (Osobowość, Umysł):

 

- cechy naszej osobowości

 

- mamy do nich świadomy dostęp

 

- tutaj znajduje się nasz obraz siebie – to jak siebie postrzegamy w naszym umyśle; inni niekoniecznie widzą w nas te cechy


Cechy podświadome (Ciało, Dusza):

 

- nie mamy ich świadomości w czasie rzeczywistym

 

- inni widzą je w nas cały czas

 

- możemy zaobserwować w sobie te cechy, analizując naszą przeszłość oraz rozmawiając z innymi o sposobie, w jaki nas postrzegają

 

 

Planety – słowa kluczowe

 

Słońce – witalność, siła, wola, ego, dowodzenie

 

Ziemia – płodność, rozwój, konstrukcja, podstawa, korzeń

 

Księżyc – uczucia, emocje, instynkt, zmiana, ciało

 

Węzeł Północny – kierunek, linia geometrii: dokąd zmierzasz

 

Węzeł Południowy – kierunek, linia geometrii: skąd pochodzisz

 

Merkury – umysł, świadomość, komunikacja, życie psychiczne, mentalne

 

Wenus – artyzm, estetyka, wartości, relacje

 

Mars – energia, moc, pragnienia, zapewnienia, agresja

 

Jupiter – rozwój, możliwości, sprawy materialne

 

Saturn – ograniczenia, powściągliwość, dyscyplina, punkt koncentracji, ból

 

Uran – przemiana, rewolucja, niestabilność, inwencja

 

Neptun – wyobraźnia, fenomeny psychiczne, punkt zamętu

 

Pluton – odnowa, regeneracja, przymus, nieświadomość

 

 

Dziewięć czakramów

 

Centra energetyczne - czakramy

 

Czakramy odzwierciedlają pewne fizyczne aspekty i cechy. Jeśli centrum jest kolorowe (czyli zdefiniowane) masz stały dostęp do przedstawiających je energii. To, jaka będzie jakość i charakter energii, jest zgodne z twoim systemem i rolą w życiu, zależy to też od twojego doświadczenia i od tego czy przy podejmowaniu decyzji przestrzegasz swojej strategii i autorytetu. Każda aktywacja (czyli brama lub kanał) jest tak jakby podwójna i dlatego może być przyjemna lub nieprzyjemna (dana cecha objawia się w pozytywnej lub negatywnej formie).

 

W centrach otwartych nie masz stałego dostępu do energii, a ich działanie będzie zależeć od środowiska, w którym się znajdujesz i od tego, kto aktualne wywiera na ciebie wpływ. Poniższe opisy stanowią ogólny obraz działania poszczególnych czakr, jednak ich konkretne działanie w twoim życiu zależy od bram i kanałów, które są aktywne w twoim wykresie.

 

Opisy czakramów opublikuję w kolejnych tekstach.

 

 

Kim jesteś? Typy aury

 

Twój chart (bodygraf) pokazuje jaki masz typ aury, mówi o tym jakiej masz przestrzegać strategii, w jaki sposób podejmować decyzje, jaki masz Autorytet (inteligencję umiejscowioną w Ciele). Są to narzędzia, które pokazują w jaki sposób jesteś zbudowany, jak poruszasz się w życiu i w jak wchodzisz w interakcje ze światem. Istnieją miliony, nieskończone kompilacje projektów - każdy z nas się różni. Jednak typy aury są tylko cztery. Każdy z nas reprezentuje jeden z tych typów. Typ aury mamy jeden i ten sam przez całe życie, nie da się go zmienić. Tak samo jak nie da się „wejść skórę” osoby o innej aurze czy też wyobrazić sobie jak jest nią być.

 

Generatory – Budowniczowie

 

Około 70% populacji (łącznie generatory i manifestujące generatory, które mają dodatkowo zdefiniowaną czakrę gardła).

 

Jeśli jesteś generatorem, to masz zdefiniowaną czakrę sakralną. Twoją strategią angażowania się w życie jest czekanie na to, by rzeczy i okazje zjawiały się na Twojej drodze, tak byś mógł na nie odpowiedzieć. Jeśli będziesz sam inicjować wydarzenia, zamiast oczekiwać na możliwość odpowiedzi na nie, zazwyczaj skończysz z uczuciem frustracji.

 

Generatory to siła życiowa, napęd naszej planety. Są stworzone by poznawać siebie poprzez obserwację tego, na co odpowiadają. Poprzez reagowanie na rzeczy, okazje, ludzi doświadczają satysfakcji w życiu. Ich praca to ogromny dar dla świata.

 

Mają aurę otwartą i pochłaniającą, automatycznie dopuszczają do siebie inne aury. Jedyną prawdziwą obroną przed innymi jest życie według strategii i kierowanie się wewnętrznym autorytetem.

 

Jeśli generator będzie żyć według strategii, czyli zacznie po prostu czekać – jego magnetyczna i atrakcyjna aura wykona całą pracę za niego i spowoduje samoczynne "przyciągnięcie" korzystnych okazji i sprzyjających mu ludzi.

 

Aura generatorów wyraża się w postaci niemal błagalnej – generator sam "prosi się" o wykorzystanie jego zasobów energii sakralnej, czym przyciąga osoby o innych aurach.

 

Energia generatora ma swoje źródło w czakrze sakralnej. Jest to siła pierwotna.

 

Prawdziwym darem generatorów jest ich zdolność do reagowania na otoczenie – wewnętrznie i zewnętrznie, (odpowiadanie na potrzeby otoczenia). Prawidłowo funkcjonujące generatory to najsilniejsze energetycznie typy aury na ziemi.

 

Wśród generatorów występują autorytety: sakralny lub emocjonalny.

 

Generator, który żyje zgodnie ze strategią i podejmuje decyzje za pomocą wewnętrznego autorytetu odczuwa bardzo głęboką satysfakcję. Kiedy odpowiadają na potrzeby otoczenia prawidłowo, mają poczucie posiadania niemal nieskończonych zasobów energii sakralnej – jakby mogły pracować dzień i noc.

 

Generatory to prawdziwi budowniczowie tego świata, ponieważ mają nieograniczony dostęp do sił witalnych (o ile wykorzystują je zgodnie z własnym przeznaczeniem, odczuwając przy tym satysfakcję). Siła życiowa produkowana przez ich czakrę sakralną jest najpotężniejszym dostępnym źródłem energii na ziemi.

 

Generatory powinny do końca wykorzystać swoją energię, zanim pójdą spać, jeśli chcą czuć się wypoczęte następnego ranka. Muszą do końca "wyładować swoje baterie".

 

Czakra sakralna funkcjonuje w taki sposób, że potrzebuje jednej nocy, by się całkowicie zregenerować. Należy jednak pamiętać, że aby regeneracja była skuteczna – trzeba wykorzystać całą energię przed snem.

 

Generatory, które nie żyją zgodnie ze strategią i nie decydują za pomocą swojego wewnętrznego autorytetu stają się bardzo sfrustrowane i podatne na utknięcie w niekorzystnej sytuacji życiowej. Zużywanie swojej energii sakralnej na czynności, których nie lubią, sprawiają, że są nieszczęśliwe. Generatory, które nie żyją zgodnie z "przeznaczeniem" są podatne na to, by stać się niewolnikami innych ludzi, rządu, społeczeństwa.

 

Manifestujące generatory

 

Strategia dla generatora manifestującego

 

To jest bardzo dobry tekst Pana Andrzeja, można się dużo dowiedzieć. Ja też na pewno w przyszłości napiszę coś o manifestujących generatorach.

 

Projektory – Przewodnicy

 

Około 20% populacji.

 

Jeśli jesteś projektorem, twoją strategią angażowania się w życie jest oczekiwanie na specyficzne rozpoznanie przez innych (rozpoznanie prawdziwego ciebie) oraz bycie zaproszonym do rzeczy, aktywności, relacji. To właśnie poprzez zaproszenia doświadczasz poczucia bycia ujrzanym, rozpoznanym, doświadczasz sukcesu w życiu. Jeśli będziesz sam inicjować wydarzenia zamiast czekać, najpewniej doświadczysz oporu i niezrozumienia, odrzucenia, skończysz z poczuciem goryczy.

 

Darem Projektorów dla świata jest zrozumienie oraz przewodnictwo.

 

Naturalną funkcją projektora jest bycie zapraszanym do kierowania energią z czakry sakralnej przez pozostałe typy energetyczne (generatory i manifestujące generatory).

 

Projektorzy to typ ludzi "nieenergetycznych". Oznacza to, że nie są na świecie po to, by pracować w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Nie mogą wykonywać wciąż i wciąż jakiejś fizycznej pracy, ponieważ zwyczajnie nie posiadają do tego energii, prowadzi to w ich przypadku do całkowitego wypalenia i rozgoryczenia, a w końcu do chorób.

 

Przeznaczeniem projektorów jest nauka, tak by mogli funkcjonować w świecie w roli przewodników i mieć wiedzę, jak skutecznie wykorzystywać energię dla korzyści swojej i innych.

 

Projektorzy mają dostęp do ogromnych zasobów energii, niedostępnych dla innych typów ludzi, jeśli tylko będą żyły zgodnie ze strategią i autorytetem, czyli akceptowały jedynie właściwie zaproszenia, co pomoże im skutecznie zarządzać energią wielu osób.

 

Projektorzy muszą używać wewnętrznego autorytetu do podejmowania wszystkich ważnych decyzji. Kierowanie się umysłem w decydowaniu zazwyczaj daje niekorzystne i nieoczekiwane skutki. Niestety nie można "powtórzyć" pytania – autorytet odpowiada tylko raz.

 

Projektory nie są stworzone po to, by "podtrzymywać" energetycznie generatorów i manifestorów, a by pomagać im w kierowaniu ich energią.

 

Aura projektora jest bardzo skoncentrowana. Skupia się dokładnie na czakrze G, czyli Wyższego Ja (będącego w samym środku istoty ludzkiej).

 

Nazwa "projektor" wywodzi się od natury aury tego typu. Projektor jest "projektowany" przez innych – zostaje zauważony!

 

Projektory z natury są stworzone do studiowania ludzkich zachowań, a także nabywania wiedzy i informacji. W czasie oczekiwania na właściwe zaproszenia, projektor powinien uczyć się i pracować nad swoimi pasjami i talentami, aby przygotować się na nadejście zaproszenia przygotowanego przez los specjalnie dla niego.

 

Manifestory – Inicjatorzy

 

Około 9% populacji.

 

Jeśli jesteś manifestorem, twoją strategią angażowania się w życie jest informowanie innych o twoich decyzjach przed wykonaniem działania, po to by wyeliminować opór. Kiedy manifestory nie mogą się realizować w spokoju, doświadczają gniewu.

 

Manifestory są stworzone, by wywierać potężny wpływ i być inicjatorami mechanizmów dla innych typów aury. Inicjacja jest ich darem dla świata.

 

Reflektory - Wnikliwi

 

Około 1% populacji.

 

Jeśli jesteś reflektorem, twoją strategią angażowania się w życie jest odczekiwanie pełnego cyklu Księżyca przed podjęciem każdej istotnej decyzji.

 

Reflektory rozkoszują się niespodziankami, jakie niesie życie. Jeśli inicjują zdarzenia i nie używają swoją Strategii do podejmowania decyzji, mogą skończyć zawiedzione przebiegiem życia.

 

Reflektory są stworzone do wydawania ocen w społeczeństwie, do odzwierciedlania niesprawiedliwości, jaką ludzkość wyrządza sama sobie.

 

 

Prawdziwy, autentyczny Ty

 

W swoich tekstach często będę używała pojęć „Prawdziwy Ty” (Self) oraz „Fałszywy Ty” (Not-Self). Mówiąc Prawdziwy Ty, mam na myśli czyste i naturalne oblicze ciebie, takie jakie miałbyś, gdyby nie wpływ świata. Jest to cel życiowy, powód dla którego tutaj jesteś.

 

Fałszywy Ty” to ty w homogenizowanym świecie, zaprogramowany na różnych płaszczyznach. Jest to maska którą nakładasz, przykrywając swoją prawdziwą naturę.

 

Możemy stawać się coraz bardziej świadomi swojego fałszywego oblicza, a poprzez przestrzeganie swojej Strategii i honorowanie Autorytetu możemy docierać do autentycznego, prawdziwego siebie.

 

Niechęć do siebie ma swoje źródło właśnie w „Fałszywym obliczu”, w „Not-self”. Dzieje się tak, gdyż podświadomie nienawidzimy swojej sztucznej maski, tych warstw fałszu, które byliśmy zmuszeni nakładać w ciągu życia, celem dostosowania się do otoczenia, przypodobania mu się.

 

Jeśli forma (Ciało) funkcjonuje prawidłowo, optymalnie, nasza psychika (Osobowość) lśni wyjątkowym blaskiem, poprzez nasze myśli, słowa i czyny, wzmacniając je swoją jasnością i delikatnością. To jest autentyczność, życie w sposób w jaki zostaliśmy do tego stworzeni.

Miłość to geometria

Stan "NOT SELF" ("nie ty" - elementy niezdefiniowane, białe na bodygrafie) to stan kiedy nie jesteśmy sobą, nie działamy zgodnie z przeznaczeniem swojej Duszy. Poddani warunkowaniu, niepewni siebie, w poczuciu winy, pod wpływem religii, rodziny i otoczenia, starając się zadowolić innych albo spełnić narzucone odgórnie, poza naszą świadomością cele. Not self to władza umysłu nad ciałem. A właściwie iluzja władzy (bo umysł nigdy nie jest autorytetem).

 

 

Eksperyment życia za pomocą twojej Strategii i Autorytetu

 

Strategia i Autorytet są kluczem do życia w szczęściu i szacunku do tego jaki naprawdę jesteś, umożliwiają zrozumienie i odpuszczenie cech, które nie są twoje, a zostały jedyne przyswojone w procesie socjalizacji.

 

Dotychczas byliśmy uczeni sterowania swoim życiem za pomocą decyzji podejmowanych z poziomu umysłu. Umysł to cudowna maszyna, jeśli chodzi o zbieranie i przechowywanie informacji, doświadczeń, do kontemplacji czy tworzenia idei, którymi możemy się dzielić z innymi. Oczywiście, umysł ma wspaniałą funkcję i jest bardzo przydatny, ale kompletnie bezużyteczny w podejmowania osobistych decyzji odnośnie naszego życia. Umysł jest pasażerem – obserwatorem wydarzeń.

 

Jednak motorem w naszym życiu, tym co jest prawdziwą inteligencją i tym co decyduje, jest świadomość tkwiąca w naszym Ciele – Dusza. Każdy z nas jest stworzony do podejmowania decyzji za pomocą Autorytetu wewnętrznego – jednego z czakramów. Podjęcie jednej niewłaściwej decyzji może skierować nasze życie na bardzo złe tory, wpłynąć trwale na jego przebieg, sprawić że znajdziemy się kompletnie nie tam, gdzie powinniśmy.

 

Decyzje podejmowane za pomocą umysłu mają skuteczność 50/50 – mogą być dobre albo złe. Żeby przetrwać w życiu, wieść je w sposób satysfakcjonujący i szczęśliwy, musimy nauczyć się podejmować decyzje z poziomu wewnętrznego Autorytetu.

 

Jeśli uda ci się zrozumieć i skutecznie używać swojej Strategii i Autorytetu, umożliwi ci to aktywne eksperymentowanie Human Design. Możesz zacząć odkrywać prawdziwego siebie i zmieniać swoje życie. Jeśli zaczniesz żyć w sposób w jaki zostałeś „zaprojektowany”, właściwy dla ciebie, twój umysł zacznie zachowywać się w całkiem inny sposób. Przestanie walczyć o władzę w twoim życiu, przekonywać do podjęcia takiej a nie innej decyzji. Zacznie jedynie obserwować.

 

Jeśli żyjesz z pomocą swojej osobistej Strategii i Autorytetu, nie masz nic do roboty – rzeczy dzieją, a Ty nie musisz w nic ingerować.” - Ra Uru Hu

 

 

 

Autorytety w Human Design

 

Sakralny (czakra sakralna) - autorytet, który mogą mieć jedynie generatory i manifestujące generatory (zdefiniowana czakra sakralna). Czakra sakralna to źródło siły życiowej. Dostarcza odpowiedzi w “teraz” - w czasie rzeczywistym. Energię z tego czakramu trzeba odczuć na poziomie słuchu i na poziomie energii – w gruncie rzeczy jest to całkiem łatwe. Czakra sakralna odpowiada tylko trzema głosami: "A-ha/y-hy" (czyli tak), "Y-y" (czyli nie) albo "H-mmm" (czyli brak odpowiedzi). Generatory mogą więc uzyskać odpowiedź na każde pytanie w chwili obecnej - sedno tkwi w zadawaniu prostych pytań typu "tak-nie" i umiejętne wsłuchanie się w dźwięk swoich trzewi. Bardzo przykrym i wyniszczającym uczuciem dla generatora jest frustracja - skutek życia w "not self". Życie w zgodzie ze swoim Autorytetem i Strategią, podejmowanie właściwych decyzji zgodnie z podpowiedziami ciała to gwarancja głębokiego poczucia spełnienia i satysfakcji dla każdego generatora i manifestującego generatora.

 

Emocjonalny (czakra splot słoneczny) - odpowiedzi na zadawane pytania szukaj w uczuciach, a nie w myślach. Należy pamiętać, że uczucia nigdy nie kierują się logiką i często nie da się ich racjonalnie wyjaśnić. Emocje są jak morskie fale - przechodzą od nadziei do bólu i z powrotem, są w bezustannym w ruchu. Autorytet emocjonalny nie działa szybko, pośpiech nigdy nie będzie dla ciebie dobrym doradcą - tak naprawdę to w twoim przypadku czas działa na korzyść, im więcej go masz na podjęcie decyzji, tym lepiej dla ciebie. Nie próbuj wywirać na siebie nacisku ani niczego przyspieszać. Jeśli czegoś nie czujesz - po prostu tego nie rób. Koniecznie musisz nauczyć nie dawać ponieść falom emocji, bo będziesz tego żałować w dłuższym rozrachunku. Decyzje podjęte na haju szczęścia mogą nie wyglądać już tak korzystnie kiedy najdzie cię fala smutku. Dla istoty emocjonalnej prawda w "teraz" po prostu nie istnieje - musi zaprzyjaźnić się z upływającym czasem.

 

Śledziona (czakra śledziony) - jeśli twoim autorytetem jest śledziona, musisz nauczyć się słuchać swojego wewnętrznego głosu - intuicji, i to na nim opierać swoje działania, bez względu na konsekwencje. Ten głos jest dosyć cichy i nie lubi się powtarzać. Odpowiada niemal natychmiast po zadaniu pytania, więc masz tylko jedną szansę, by go wysłuchać i podjąć na jego podstawie decyzję. Twój wewnętrzny głos zawsze dba o twoje zdrowie i bezpieczeństwo, pomoże ci wygrać każdą bitwę.

 

Różnice w podejmowaniu decyzji – Splot słoneczny vs. Śledziona: Śledziona – wie od razu. Splot słoneczny – musi czekać na klarowność emocji.

Splot słoneczny – zadanie życia: nauka cierpliwości, oczekiwania, zrozumienie że czas to pojęcie względne.

Śledziona – zadanie życia: nauka spontaniczności, nauka podejmowania decyzji zgodnie z głosem intuicji.

G (Jaźń) - opis pojawi się w przyszłości.

Ego (czakra serca, ego) - opis pojawi się w przyszłości.

Lunarny - w przypadku reflektorów (bez zdefiniowanych czakramów). Opis opublikuję w przyszłości.

Mentalny - opis pojawi się w przyszłości.

 

 

Profile w Human Design

 

- Istnieją profile, które dosłownie kłócą się ze sobą, stoją w opozycji, oraz profile są ze sobą w harmonii

 

- Cel życia to trwanie w harmonii Duszy i Osobowości.

 

- Świadomość, Osobowość, cel Duszy – pierwsza cyfra / Nieświadomość, Dusza, cel Życia – druga cyfra.

 

- Istnieje 12 profili, tj: 1/3, 1/4, 2/4, 2/5, 3/5, 3/6, 4/1, 4/6, 5/1, 5/2, 6/2, 6/3.

 

- Świadomość, cel Duszy – nie jest to cała Dusza, tylko plan na to konkretne Życie (inkarnację). Są to narzędzia, które Dusza otrzymała do realizacji celu.

 

Linia 1 – Detektyw

 

- podstawa, fundament dolnej części trygramu

 

- interpersonalny (skupiony na własnych doświadczeniach)

 

- ponad przeciętna ciekawość

 

- potrzeba zrozumienia tematu przed podjęciem działania w jego zakresie

 

- introspekcja

 

- osobie o tej linii zawsze jest zbyt mało wiedzy, występuje silna potrzeba zdobycia większej ilości informacji

 

- internet to spełnienie marzeń Detektywa, może stać się najważniejszym narzędziem w życiu Jedynki

 

- cel Jedynki to stworzenie podstawy informacyjnej dla bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa oraz świata

 

Linia 2 – Pustelnik

 

- silna potrzeba, przymus samotności, przebywania w odosobnieniu

 

- stworzony, by być „wezwanym” do czegoś, jakiejś aktywności w życiu – sam nie wybiera, tutaj decyduje los, Pustelnik niemal całe życie może spędzić na oczekiwaniu na „ten moment”

 

- nieśmiały, nieufny

 

- interpersonalny (środek dolnej części trygramu)

 

- zazwyczaj mają w swoim biografie bramy, które czynią ich głęboko wrażliwymi

 

- gdy ich nie ma, ludzie zauważają ich brak, odczuwają go

 

- im bardziej się wycofują, tym bardziej inni ich wołają, by wyszli ze swojej samotni

 

- dzieci o profilu 2/4 często nie chcą gdzieś iść, ale gdy już to zrobią zazwyczaj są bardzo zadowolone

 

- cel życia – zintegrować wiedzę, energię i mądrość w oczekiwaniu na moment gdy inni będą gotowi by usłyszeć przekaz

 

Linia 3 – Męczennik

 

- nauka na błędach

 

- życie skupione na doświadczaniu – odzwierciedlanie, działanie, nadawanie znaczenia

 

- metoda prób i błędów

 

- osoby o tym profilu są tu po to, by stać się ekspertami odnośnie tego co działa a co zawodzi

 

- nigdy nie popełniają prawdziwych błędów, w ich przypadku każdy błąd to styl życia i nauka

 

- muszą popełniać błędy, by doświadczać życia

 

- żeby dowiedzieć się czy owoc jest już dojrzały trzeba go spróbować

 

- wiedza i mądrość jako skutek uboczny doświadczeń

 

- interpersonalny

 

- cel Trójki to odkrywanie i doświadczanie różnych możliwości, a następnie dzielenie się tymi doświadczeniami z innymi, by chronić ich i wspierać

 

- wspieranie i ochrona – nie mylić z poświęcaniem się!

 

Linia 4 – Oportunista

 

- drogi optymisto, pesymisto i realisto – kiedy kłóciliście się o to, czy szklanka jest w połowie pełna, czy w połowie pusta – ja po prostu wypiłem jej zawartość :)

 

- podstawa górnego trygramu – transpersonalny profil, czyli podstawą istnienia są relacje z innymi, a nie własne doświadczenia, jak to było w przypadku profili interpersonalnych

 

- osoba towarzyska, głęboko społeczna

 

- dotarcie do podstaw relacji

 

- dużo przyjaciół, znajomych – sieć kontaktów

 

- nigdy nie muszą rezerwować noclegów w hotelach – wszędzie mają przyjaciół

 

- nie lubią zmian, niewiadomych, potrzebują stabilności

 

- zmiany przyjmują tylko wtedy, gdy przymusza je do tego sytuacja, wtedy potrafią dopasować się do nowych okoliczności

 

- nie opuszczają partnera, chyba że mają kogoś innego na oku. Mają takie zachowanie w naturze

 

- tak pracuje ich energia i tak jest w porządku w ich przypadku

 

- cel życiowy: stworzyć fundament dla społeczności i połączeń międzyludzkich

 

Linia 5 - Heretyk oraz Linia 6 - Wzór do naśladowania - opisy pojawią się w kolejnych publikacjach.

 

 

 

Kanały energetyczne (specjalizacje) - podział na obwody


Masz do nich stały dostęp energetyczny. Dwie zdefiniowane bramy tworzą kanał i powodują, że centra (czakry) które łączą, tez stają się zdefiniowane.

 

Działają jak klej między poszczególnymi czakrami.

 

Umożliwiają połączenie, przepływ energii, komunikację między czakramami.

 

Pokazują wpływ jednej czakry na drugą.


W HD istnieje sześć grup kanałów, tzw. obwodów. Każdy z nich opisuje jakiś rodzaj energii życiowej i procesów genetycznych. Każdy z nas może posiadać aktywacje w różnych obwodach.

 

Każdy obwód opisuje ruch i sposób przepływania energii życiowej przez czakry (można powiedzieć, że to schemat procesów genetycznych zachodzących w różnych obszarach ciała).

 

Warto zauważyć, że czakra Ajna (umysł) nie jest bezpośrednio podłączona do żadnego z centrów motorycznych (np. czakry podstawy, czakry sakralnej czy czakry emocjonalnej). Oznacza to, że nie posiada mocy, siły decyzyjnej. Ma bezpośrednie podłączenie tylko czakry korony i czakry gardła, czyli może się manifestować, ale nie ma władzy wykonawczej, tak to można opisać. Tłumaczy to, że dlaczego decyzje podejmowane z poziomu umysłu bywają tak nieefektywne.

 

Obwody energetyczne - grupy kanałów

 

Tribal - Obwód plemienny (zawierający połączenia z czakrą serca-ego) – dbasz o plemię, tzn. skupiasz się głównie na wspieraniu rodziny, grupy, organizacji, itp. Obwód ten nie ma połączenia z czakrą umysłu, korony, czy czakrą G (jaźni). Sporo to mówi o tej grupie kanałów – silne zorientowanie na przetrwanie, intuicja.

 

Individual - Obwód indywidualny – koncentracja się na wzmacnianiu siebie. Źródło zmian, potencjalnych mutacji w kolektywie.

 

Collective - Obwód kolektywny (zbiorowy) – koncentracja na zbiorowej aktywności (dzielenie się z innymi, w większej lub mniejszej skali).
 

Zapoznając się z pojęciem obwodów energetycznych można łatwo zaobserwować, jakich procesów i schematów używamy, jakie procesy myślowe poruszamy i czym się kierujemy w działaniach, jaki rodzaj energii wykorzystujemy.

 

Dajcie proszę znać, czy wpis wam się podobał oraz czy taka tematyka was interesuje. :) W tej notce opisy są bardzo ogólne, szczegółowe opracowania konkretnych zagadnień pojawią się w kolejnych wpisach. Zapraszam!

 

  • Like 9
  • Thanks 3


11 Comments


Recommended Comments

Bardzo fajny i treściwy tekst, jak najbardziej kontynuuj serie.

 

Manifestujący generator - jak na razie sfrustrowany.

  • Like 1

Share this comment


Link to comment

@józekk Dziękuję, niedługo pojawi się coś nowego, prawdopodobnie w poniedziałek, może nawet będzie to coś o manifestujących generatorach. :) 

 

@Quo Vadis? Możesz podesłać. :) Nie jestem biegła, ale jakąś wiedzę posiadam.

Miałabym ułatwione zadanie, gdybyś zadał konkretne pytania. Możesz napisać czego nie rozumiesz, co Cię interesuje, itd. :) 

 

  • Like 2

Share this comment


Link to comment

A co w przypadku gdy ktoś nie ma autorytetu?

Fajne opracowanie, znam temat ale zawsze coś nowego fajnie przeczytać.

Dzięki i dawaj więcej.

Share this comment


Link to comment

@icman Jeśli ktoś nie ma autorytetu, to jest reflektorem i ma autorytet "lunarny". Wtedy z każdą ważną decyzją trzeba czekać pełny cykl księżyca. 

 

Dziękuję za miłe słowa, każdy przychylny komentarz to napęd by działać dalej. :)

 

Edited by crystal

Share this comment


Link to comment

@icman Oo, rozumiem. Myślałam, że pytasz o przypadek, gdy żaden czakram na diagramie nie jest zdefiniowany. 

 

Czy na Twoim diagramie jest zdefiniowana czakra umysłu (zielony trójkąt) albo czakra G - Jaźni (żółty diamencik na środku diagramu)? Najlepiej podeślij mi swój biograf, wtedy powiem Ci jaki masz autorytet wewnętrzny. :)

 

@józekk Okej, wyślij mi w wiadomości prywatnej. :) 

Edited by crystal

Share this comment


Link to comment

@crystal, podoba się bardzo i interesuje, także działaj :).

 

 

A jak byś miała chwilkę - czas spojrzeć na mój diagram, to bardzo bym się cieszyła, bo do tego nie mam głowy :(.

 

Pozdrawiam i z góry Dziękuję :).

 

 

 

RaveChartGenerator.php?Time=622803141000000000

Type    Generator
Strategy    To Respond
Not-Self Theme    Frustration
Signature    Satisfaction
Definition    Split
Authority    Sacral
Profile    Martyr - Heretic (3/5)
Incarnation Cross    Right Angle Cross of The Four Ways (33/19 | 24/44)

  • Like 1

Share this comment


Link to comment

Tekst świetny. Szkoda, że akurat coś co mnie dotyczy bedzie dopiero dopisane, albo i nie 😭 

Share this comment


Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.