Jump to content

Proroctwo nadchodzącej apokalipsy - orędzie


Recommended Posts

Dostałem link od osoby, która zna moje rozkminy dotyczące wydarzeń, "wiadomojakich" a nasilających się od "wiadomokiedy". Jako, że szczególnie religijny nie jestem, do tego typu połączeń zjawisk z istotami pozaziemskimi (w końcu nawet Bóg raczej na Ziemi mieszka) odnoszę się z rezerwą, ale dając dla porządku im miejsce w puli  koncepcji. Nie będę się rozgadywał, orędzie pochodzi z września 2019. I na pewno daje do myślenia.

 

Na wypadek działania lepkiej łapki cenzury, przeklejam treść oryginalnie pochodzącą stąd:

https://www.paruzja-iskraz.pl/oredzie---apokalipsa

 

Drodzy Bracia i Siostry!

   We wrześniu 2019 r. dostałem światło z Nieba, szczegóły dotyczące Apokalipsy. Miały one trafić do Was wcześniej, lecz nie miałem ich dokładnie podyktowanych. Blokowany przez odgrażające się siły zła, ("Prędzej zostanę powalony, niż tekst ten ujrzy światło dzienne!") nie byłem w stanie ich spisać, mimo kilku prób. Duch Święty musiał wkroczyć z pełną siłą i gdy kilka dni temu mi dopomógł, spisałem to, co miałem spisać. Jak widać, chociażby całe piekło działało, i tak na końcu wola Boża wygra.

   Istnieje część jeszcze zasłonięta dla Was co do tekstu (wykropkowana) oraz odsłonięte przede mną dalsze akapity Apokalipsy, zapewne niedługo będziecie mogli je przeczytać. Dostałem też dwa ważne pouczenia, które zamieścimy na stronie, niech służą ludziom i sprawią, żeby łatwiej było nam wszystkim przejść do Nowego Świata lub do Nieba.

   Tym razem bardzo proszę o modlitwę za hierarchów Kościoła katolickiego, ponieważ (choć zapewne coraz bardziej jego reputacja jest wystawiona na szwank) ma on jeszcze ogromną moc dzięki swojej strukturze, aby przemówić do świata. Natomiast nasz głos, jak wspomniał Ks. Adam, jest słaby mimo ogromnych starań. Osobiście wierzę, że wśród hierarchów Kościoła są na tyle odważni i napełnieni Duchem Świętym, że poderwą innych do działania. Może również księża "mali" dostaną takie światło i razem zdołamy się przeciwstawić temu, co szykuje szatan.

   Żebyście jednak nie napełniali się lękiem! Pamiętajcie, że Bóg i tak zwycięży, zwycięży też dobro. Od nas zatem tylko zależy, ile uda się tej drugiej stronie - stronie zła - narobić szkód i zamieszania.

 

Niech Was Bóg Błogosławi.

Tomasz

 

Tak mówi Pan Zastępów:

   A oto odpieczętowuję to, co zapieczętowane, albowiem nadchodzi czas sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy czytają słowa proroctwa, i wybrani ci, którym dane będzie odczytać te słowa. Odsłoń zatem to, co zakryte i powiedz to, co było ci dane. Nie lękaj się przy tym, bo Ja będę z tobą.

   Bestią wychodzącą z morza jest imperium szatana, morzami są narody, ludy i szczepy ziemi. Wyjdzie zatem bestia spośród wszystkich narodów i ludów ziemi, aby przejąć władzę nad światem, tworząc jedno imperium, lecz będzie ono trwało tylko czterdzieści dwa miesiące. Będzie to imperium szatana, choć jego sługi będą mówić: „Nadszedł czas pokoju i jedności wśród ludzi, nadszedł czas sprawiedliwości i obfitości”. Powiedzą oni: „Nowy to, doskonały porządek zapanuje teraz. Przychodźcie wszyscy, żeby cieszyć się z dobrodziejstw, które wam damy”. Lecz dobrodziejstwa będą trucizną bitu, a słowa kłamstwem, bo stoi za nimi ojciec kłamstwa. Będą to również słowa zwodnicze, albowiem bestia będzie chciała, aby Moje Imię zostało zapomniane. Będzie ona chciała postawić szatana ponade Mną i wywyższyć człowieka w pysze zwodniczej, a kiedy ludzie spiją kłamstwo i przyjmą truciznę, wypełnią się słowa, że w owym czasie będzie ucisk na ziemi, jakiego nie było od początku istnienia świata.

   Bestia ta rozsiądzie się na siedmiu wzgórzach, tak jak fałszywy kościół rozsiądzie się na innych siedmiu wzgórzach, choć będzie także zasiadał na tych pierwszych. Tych pierwszych siedem wzgórz to siedem najwyższych wierzchołków gór na siedmiu kontynentach, a synowie Adama nazwali je wszystkie koroną ziemi i mówili: kto zdobędzie siedem najwyższych szczytów ziemi, ten zdobędzie koronę świata. Rozpoznacie ten czas, kiedy pojawi się na ziemi twór fałszywy, niosący śmierć i zniszczenie, o tym samym imieniu, którego synowie Adama używają, aby zdobywając szczyty świata pokazać swą wielkość. On też zdobędzie siedem kontynentów, a będzie on miał wielką moc niszczenia, choć nikt nie będzie go widział i ani oręż, ani kataklizm nie będzie jego siłą.

   Bestia ta podobna jest do pantery, albowiem z cicha zakradnie się, tak aby ludzie nie zauważyli, że jest już blisko i czai się jak owo zwierzę, by zatopić w nich swoje kły. Łapy ma jak niedźwiedź, bo kiedy schwyci narody i ludy i wszystkie szczepy ziemi, nie będzie chciała ich puścić, trzymając je w żelaznym uścisku. A paszczę lwa będzie miała, bo ryk jej będzie ogromny, i użyje swych sług, by ryczeć na cały świat. I pożre niczym lew wszystkich, którzy będą chcieć jej się przeciwstawić.

   A siedem głów to siedem królestw. Powstały one już w zamyśle przed laty w mieście Rzymie, a królestwom tym zostaną nadane imiona bluźniercze, bo ze starożytnych pogańskich nazw zaczerpną ich imiona i nadadzą je im, aby bluźnić Mojemu Imieniu. A jedno z królestw wytyczone przez sługi szatana zostanie ugodzone i zacznie się rozpadać, bo wielu przeciwstawi się i wiele dziać się będzie przez zjawiska naturalne, lecz pozostałych sześć pomoże mu. I zadziwią się ludzie, jaką moc ma bestia, która jest imperium światowym, i przyjmą jej władanie i pokłonią się jej rządcom, a tym samym oddadzą pokłon szatanowi. Moc pozostałych i wspólne ich działanie sprawi, że przelękną się ludzie i powiedzą: «Któż może przeciwstawić się zmianom, któż może rozpocząć walkę z bestią, z imperium szatana, zwanym przez niektórych „Nowym Porządkiem Świata?”».

   Bestia ta będzie bluźnić Mojemu imieniu i powie: „Zobaczcie, nie ma boga ponad człowieka-pana świata, nie ma boga ponad ludzkość”, ale po cichu będzie składać pokłon lucyferowi. I będzie bluźnić przeciwko Kościołowi – ludowi Bożemu i świętym – mówiąc: „Gdzie są święci wasi? Nic ponad tym co my mówimy nie istnieje”. I będzie bluźnić więcej, lecz słów tych nie zapiszesz.

   A oto dziesięć rogów, którymi bestia będzie bodła wszystkie narody ziemi. Dziesięcioma rogami jest dziesięć zmian i dziesięć wspólnych części stanowiących całość, które imperium szatana wprowadzi, aby władać całą ziemią. Na każdym rogu jeden rządca, który będzie władał niczym król swoim królestwem i będzie oddawał władzę bestii i umacniał ją.

   Dziesięć rogów będzie niczym dziesięć cierni z korony cierniowej, które Moje dzieci założyły na Mą głowę szydząc ze Mnie, z Mojego prawa, odrzucając Mnie jako Króla Królów, Zbawiciela. Odrzuciły Mój porządek, a wybierały swoje prawo i swój porządek, wybierając prawa szatana i jego fałszywy porządek. Dam więc Moim dzieciom zakosztować owocu prawa Mojego wroga i porządku jego dzieła, a będzie to z dopustu Miłosierdzia Mego, albowiem stanie się drogą do odpokutowania wszystkiego buntu i wszystkiej nieprawości przeciwko Mojemu prawu.

   Czas ten sprawi, że zrozumiecie to, czego zrozumieć nie chcieliście mimo długiego czasu, który był wam dany, mimo Mojego słowa, mimo proroków, którzy napominali. Wierzyliście i wierzycie złotoustym rządcom świata, działającym na usługach szatana, fałszywym prorokom, bo mówią to, co chcecie, żeby mówili. Wierzycie zwodzicielom. Gdybyście byli Mi wierni, nie byłoby ani wojen, ani ucisku, ani tego wszystkiego, co wróg Mój przypisuje Mi mówiąc: „Gdzie jest ten, który mieni się miłością i sprawiedliwością, kiedy na ziemi jest tyle zła?” Będzie to dla was czas odkupienia win, czas oczyszczenia, bo nikt kto nie odpokutuje swoich win, nie może wejść do Mego Królestwa. Jeśli więc nie zrozumiecie jak zbłądziliście, nie będziecie mogli wejść również do odnowionej ziemi.

   Wylałem tyle Miłosierdzia i dałem Wam tyle czasu na poprawę! Wy jednak wolną wolą – darem, który otrzymaliście jako ukochane dzieci Moje – doprowadziliście do odrzucenia porządku, który ustanowiłem na ziemi. Niechaj więc dopełnia się Golgota, tak by poszedł na nią Mój Kościół. Cierniem ukoronowanie stanie się cierniem dziesięciu rogów. Zbliża się czas dla całego Kościoła ziemi, kiedy będzie on musiał przejść przez wszystkie części męki takiej, jaką Ja przeszedłem dla odkupienia ludzkości. Stać się tak musi, zanim nastąpi jego odrodzenie, [które] będzie niczym zmartwychwstanie na odnowionej ziemi.

   Pierwszym rogiem jest jeden system prawny dla całej ziemi, lecz zamiast prawa stanowić on będzie bezprawie i stanie się narzędziem wzmacniania władzy bestii. Drugim jest jeden wspólny system finansowo-bankowy, stanie się on początkiem nowego niewolnictwa. Poznacie czas jego powstania po tym, jak pieniądz i drogi kruszec zaczną zamieniać na bit, i będą mówić w owym czasie: „Nie noś w sakwie pieniądza, bo jest zły”. I będą mówić, że kto ma pieniądz, ten roznosi choroby. I będą brzydzić się ludźmi próbującymi zapłacić monetą bitą lub drukowaną, a niektórzy zamkną przed nimi sklepy. Trzecim – jeden system zdrowotny dla wszystkich ludzi ziemi. Nie będzie on jednak powołany po to by leczyć, a po to by segregować ludzi, uśmiercać chorych i starców, zdrowym mówić że są chorzy, prawdomównym wmawiać szaleństwo. Będzie on dbał o piękno a nie ratował, będzie on dbał o to, by zabijać nienarodzone dzieci i sprawi, że kobiety nie będą mogły stać się brzemienne. Czwartym będzie nowy system edukacji, stworzony nie po to by edukować, ale po to by odbierać wiedzę. Będzie dbał o to, by wymazać Moje Imię, a zastąpić je nauką zwodniczą. I będą mówić: „Wszystkim wszystko, nie ma już podziału, człowiek jest ponad wszystkim". Odrzuci on nauczanie historii, aby wymazać pamięć o prawdzie. Piąty to jedna światowa armia. Będzie ona pilnować aby ci, którzy nie będą chcieli wstąpić do imperium szatana, zostali pokonani lub zastraszeni. A będzie miała moc wielką, bo połączą się w nią wszystkie armie świata, które nie zostaną rozbrojone przez bestię. Szóstym jest jeden światowy system pracy i ekonomii. Nie będzie on jednak niczym dobrym, ponieważ stworzy nowe niewolnictwo. Kto go nie przyjmie, ten będzie żył na marginesie życia i będzie cierpiał głód, a wielu straci w owym czasie domostwa. Siódmym są wszystkie media dostępne na ziemi. Zostaną one połączone w jedno światowe medium. Staną się niczym paszcza lwa rycząca, a będą mówić jednym głosem na całym świecie i będą służyć bestii, aby ludzie wierzyli w kłamstwo. I nastanie czas kłamstwa i propagandy, jakiego jeszcze nie było. Czas początku powstania ich poznacie po tym, że gdziekolwiek na świecie zaczniecie czytać słowa lub słyszeć wiadomości, od rana usłyszycie pogłoski o chorobach i o jednym zaczną mówić zgranym głosem. Ósmym stanie się jedna światowa administracja. Nic i nikt już nie będzie mógł się ukryć ani żyć bez bitu, a każdy człowiek dostanie cyfry, a w cyfrach tych będzie ukryte wszystko o każdym człowieku. I będzie to numer człowieka i jego zdrowia, i jego segregacji, i przydziału, i funkcji, i tego ile ma długu. Bo usunie bestia wszystko, co było i co zgromadzili ludzie, i powie: „Teraz macie dług i musicie go odpracować według stanu, podziału, segregacji i funkcji”. Czas jego powstania poznacie po tym, kiedy papier zamienią na bit, banki, zdrowie, edukację zaczną łączyć w jedno, a wszystko co robicie, przekażą istniejącym jeszcze państwom. […] Dziewiątym będzie jeden wspólny język, który szatan zechce narzucić na siłę wszystkim, aby stworzyć nową wieżę Babel, albowiem dąży on do odtworzenia swojego imperium, aby władać wszystkimi narodami ziemi. Kto owego języka nie będzie chciał przyjąć, będzie miał trudność w każdym stworzonym przez ludzi urzędzie, bo będzie to język urzędowy, a wszystko zacznie być pisane w tym języku. Dziesiąty to jeden rząd światowy […].

   Na każdym z rogów diademy – osoby piękne lub znane, powołane, aby zwodzić ludzi, a na ustach ich słowa miłe, żeby przyjąć szybko i bezkrwawo imperium szatana. Są nimi ci, których można oglądać lub słyszeć. Wśród nich są ci, którzy tworzą muzykę i ci którzy piszą słowa czytane, są też ci, którzy rękę zanurzają w glinie i w farbie maczają pędzle, ludzie słynni i bogaci, na których oczy świata są skierowane. Są też ludzie uznani za ostoje prawa, wiedzy i nauki. Oni to służyć będą bestii i smokowi. Oni to będą diademami na rogach.

   A bestia ta była, lecz znikła, ale powstać miała przed końcem czasów. Rządcy, których nazwano „królowie”, mieli objąć wraz z bestią władanie na krótki czas, i tak się stanie. A bestia ta była, albowiem kiedy ludzie upadli i zostali wypędzeni z ogrodu Eden, zaczęli grzeszyć, a był to czas przed potopem, i szatan stworzył wtedy swoje imperium na ziemi, ale przyszedł potop i zniszczył je. Zawarłem wtedy przymierze z ludźmi, a symbolem jego była tęcza. Teraz na powrót szatan chce odtworzyć swoje imperium, bo grzechy ludzi są wielkie, a pycha ich ogromna, zmierzają więc prosto do [wiecznej] otchłani. Czas ten poznacie po tym, kiedy znak przymierza Mojego – tęcza – zostanie zbrukany.

 • Like 8
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
 • Replies 55
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dostałem link od osoby, która zna moje rozkminy dotyczące wydarzeń, "wiadomojakich" a nasilających się od "wiadomokiedy". Jako, że szczególnie religijny nie jestem, do tego typu połączeń zjawisk z ist

Patrząc z perspektywy ostatniego roku stwierdzenie, że coś jest dziś nierealne staje się niedorzeczne.   Ludzka psychika jest zbudowana o kilka fundamentów wśród nich jest fundament stabilno

Ja tam się nie szczepię, nawet kosztem tego, że nie pojadę sobie na wakacje do Grecji, które planowałem od długiego czasu.  Kilka przykładów z mojego kręgu nie napawa optymizmem: Wuj zaszcze

Posted (edited)

Ładna jazda się zaczyna.

 

1.Od rana usłyszycie pogłoski o chorobach. Jak byk wiadomo o co chodzi. Tak już się dzieje od ponad roku.

2. Znak przymierza - tęcza, zbrukana jako znak lpgtq+.

 

Mroczne.

 

Dzięki @Rnext za ten tekst. Twój avatar doczekał się uzasadnienia.

Edited by Feniks8x
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Głupoty wkleiłeś... nie wiem gdzie to znalazłeś, ale nie pokrywa się z proroctwem. 

 

Przerabiałem kiedyś ten temat w chrześcijańskim gronie. Apokalipsa to jest temat dla ludzi o mocnych nerwach...i przede wszystkim zdrowych psychicznie mających pojęcie także o wcześniejszych proroctwach. Nie każdy wierzący jest w stanie w ogóle o tym rozmawiać.

 

No ale jak już zacząłeś...

 

Zwierzęta reprezentują konkretne królestwa, które się połączą przy końcu czasów w jedno Imperium, a nie cechy systemu.

10 rogów symbolizuje 10 królów/prezydentów.

Miasto na 7miu wzgórzach to albo Jerozolima, Mekka, lub Rzym. Któreś z nich zostanie zmiecione przez wielkie trzęsienie ziemi.

 

Z tego co pamiętam przy końcu maja być dwa Imperia które beda ze soba współpracować, jedno z nich będzie miało przewagę militarną nad całym światem, będzie niepokonane dzięki jakieś technologi z tego co ja zrozumiałem to pozaziemskiej (niby od szatana)

 

Ma być nowy przyjść nowy Mesjasz (tym razem islamski)  będzie robił wielkie cuda.

Podbije świat i zaprowadzi nowe prawo ogólnoświatowe. W tej wojnie zginie sporo ludzi.

Wprowadzi znamię bestii (nowy system płatniczy) i nową religię. Ludzie co będą przeciwni będą uśmiercani zgodnie z nowym prawem.

 

Później mają być plagi:

 

Niektóre z nich to:

 

3 dni totalnej ciemności na Ziemi - tutaj jest rada nie wychodzić z domu...ciekawe czemu...

Jakieś modliszko podobne stworzenia wyjdą z ziemi i mają zacząć atakować ludzi chmarami.

Bolesne wrzody mają ludzie dostać ze znamieniem.

Następnie mają nastąpić mega upały...przypalanie...

Mają nastąpić mega trzesienia Ziemi.

 

A przy końcu ma pierdolnąć asteroida w ocean spokojny ale zanim ona spadnie to pierw spadnie mnóstwo innych mniejszych w odstepie 6mc, ale ona ogólnie zmiecie pół globu w tym ryby, statki zatruje wody...

 

Finałem ma być bitwa ostatniego Imperium z zastępami aniołów i Jezusem na wzgórzu w Izraelu Magedon dlatego ten czas nazywany jest Armagedonem.

 

Mnie to trochę przypomina walkę obcych cywilizacji o wpływy na naszej planecie. Jaszczury konra Plejadanie coś w ten deseń. 

 

Nawet w Biblii pisze "I wybuchła wojna w niebie..." 

 

Jako wierzący widze tak jakby dwa znaczenia tej przepowiedni, o przesłaniu duchowym, ale i rzeczowym.

 

Dla zainteresowanych pytanie zagadka jak to się stanie, że cała Ziemia będzie ciemności bez światła Słonecznego 3 dni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Like 2
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites

To jakiś żart? Nie wyłapuję ironii. A tak serio, bardzo mi się podobają postulaty podkreślone "tłustym drukiem".

 

Np. Jeden rząd światowy + jedna wspólna administracja. To fajny postulat, ale niestety nierealny.

 

Jeden wspólny język. To właściwie już się dzieje. Tym wspólnym językiem jest przecież j. angielski, i bardzo dobrze.

 

Z resztą postulatów jest podobnie, ale nie chce mi się wypisywać. 

 

5 godzin temu, smerf napisał:

 

Mnie to trochę przypomina walkę obcych cywilizacji o wpływy na naszej planecie. Jaszczury konra Plejadanie coś w ten deseń. 

 

Ja jestem na to przygotowany, bo zostałem zaszczepiony i teraz Bill Gates przez wieże 5G będzie mnie mógł wykorzystać jako broń biologiczną.

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
30 minut temu, Stefan Batory napisał:

bo zostałem zaszczepiony i teraz Bill Gates przez wieże 5G będzie mnie mógł wykorzystać jako broń biologiczną.

No pewnie że nie! Został ci wstrzyknięty preparat sprawdzony, przetestowany KTÓRY JEST SZCZEPIONKĄ i na pewno nie eksperymentalny. Poza tym przecież Bill to filantrop dlaczego mówisz że chciałby robić ludziom coś złego? Przecież to przedstawiciel NAUKI a to są właśnie wzory cnót wszelakich i za nimi trzeba podążać.

Edited by Młody_Pelikan
 • Like 2
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
6 hours ago, smerf said:

Dla zainteresowanych pytanie zagadka jak to się stanie, że cała Ziemia będzie ciemności bez światła Słonecznego 3 dni? 

 

 

Tak samo jak stało się że do łódki, zwanej Arką weszły zwierzęta z każdego gatunku po jednej parze. 

 

Czyli jednym słowem brednie kasty kapłanów przygotowane dla pastuchów rejonu morza martwego. 

Link to post
Share on other sites
6 godzin temu, smerf napisał:

Dla zainteresowanych pytanie zagadka jak to się stanie, że cała Ziemia będzie ciemności bez światła Słonecznego 3 dni? 

 

Jak damy jakiś obiekt na linii Ziemia-Słonce i do tego bliżej Słońca, to powinien powstać wystarczający cień.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
6 godzin temu, smerf napisał:

Dla zainteresowanych pytanie zagadka jak to się stanie, że cała Ziemia będzie ciemności bez światła Słonecznego 3 dni? 

 

Myślę że wybuch superwulkanu i pył wyrzucony w niebo spokojnie by załatwił sprawę. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Widziałem kilka różnych wersji "przepowiedni" z czasem trochę mam wrażenie "dostosowywanych"  by bardziej pasowało do tego co się dzieje. Ja podchodzę do tego z dystansem bo można zwariować od tego - znam osoby co się tak zafiksowały że im w dekiel bije. 

 

Ja wyznaję zasadę zdrowego rozsądku i dbania o swoje sprawy najlepiej jak się da. Nie narzekam, pracę stabilną mam, haj lajfu w postaci drogich aut itp. nie mam i nie potrzebuję. Własna zaradność, dystans i intuicja jak na razie się sprawdzają. 

Edited by slavex
 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Takie rzeczy rzeczywiście mocno ryją dekiel. Czytam to i nie wiem co z w wiazku z tym mam robić. Ja po prostu chcę mieć normalną rodzinę, spokojnie wychowywać dzieci i żyć blisko natury, a tu takie coś 🥰🥰

 • Like 1
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Patrząc z perspektywy ostatniego roku stwierdzenie, że coś jest dziś nierealne staje się niedorzeczne.

 

Ludzka psychika jest zbudowana o kilka fundamentów wśród nich jest fundament stabilności zasad świata w jakim żyje. Nazwałem to ogólnie i roboczo ale zburzenie tego fundamentu (i kilku innych do tego) powoduje rozsypanie się psychiki dorosłego człowieka do poziomu małego dziecka albo gorzej. Praktycznie można w takiej sytuacji przejąć osobowość człowieka i przekonstruować ją. Stąd ludzie mają naturalny mechanizm obronny, mechanizm racjonalizacji.

 

Patrząc z tej perspektywy do pewnych rzeczy ludzi też trzeba powoli przygotować, przyzwyczaić.

 

 

Edited by SennaRot
 • Like 6
Link to post
Share on other sites
1 godzinę temu, Młody_Pelikan napisał:

No pewnie że nie! Został ci wstrzyknięty preparat sprawdzony, przetestowany KTÓRY JEST SZCZEPIONKĄ i na pewno nie eksperymentalny.

 

Ja od dziecka dostawałem przeróżne szczepionki. Jedna szczepionka więcej czy mniej. Co za różnica? Jestem już duży i nie boję się zastrzyków 😂

Preparat nie jest taki zły, jeżeli cały Izrael go sobie zaaplikował😂.

 

12 minut temu, manygguh napisał:

Takie rzeczy rzeczywiście mocno ryją dekiel.

 

E tam, bez przesady. Kiedyś taki jeden z mojej załogi w kółko pier..lił o NWO, jakiś chemitrailsach, światowym spisku Żydów, depopulacji, szczepionkach, proroctwach itp. Jak się go ładnie

 

poprosiło, żeby zamknął ryja i przestał bredzić , to się na chwilę uspokajał. Szukał kolejnego słuchacza i dalej pierd..lił w kółko o tym samym.  Przegiął gdy obudził mnie w nocy i zrobił mi

 

awanturę, bo on nie może spać, bo to moja wina, jako jego kapitana, że kontroluję go przez internet itd. (5G w praktyce).  Facet w końcu trafił do szpitala psychiatrycznego. Ładnie go tam

 

nawet podleczyli. Bierze leki i dobrze funkcjonuje.

 • Like 1
 • Haha 2
 • Sad 1
Link to post
Share on other sites
2 godziny temu, Stefan Batory napisał:

Np. Jeden rząd światowy + jedna wspólna administracja. To fajny postulat, ale niestety nierealny.

To akurat beznadziejny postulat, monopol i brak konkurencji to zło :D

Link to post
Share on other sites
23 minuty temu, Gościu napisał:

To akurat beznadziejny postulat, monopol i brak konkurencji to zło

 

Niby dlaczego jeden rząd światowy = monopol gospodarczy= brak konkurencji? Socjalizm a'la Wenezuela w świecie się nie przyjmie.

Link to post
Share on other sites
56 minut temu, Stefan Batory napisał:

Przegiął gdy obudził mnie w nocy i zrobił mi

awanturę, bo on nie może spać, bo to moja wina, jako jego kapitana, że kontroluję go przez internet itd. (5G w praktyce).

Gdzie znalazłeś takiego oryginała? 😆

Link to post
Share on other sites

Coś w tym jest, bo sporo z tych przepowiedzianych rzeczy już się dzieje lub ku temu zmierza.

 

Ja jestem otwarty na wszystko i dopuszczam każdą wersję na to czym jest ten świat i kto nim steruje jaką usłyszałem, bo do ostatecznej prawdy nikt z nas nie ma dostępu, jak i nie daję 100% wiary czemukolwiek, co chcą mi przekazać.

Pewny jestem jedynie tego, że świat materialny to nie jest wszystko co wszechświat ma nam do zaoferowania.

A moim zdaniem jest to jego mniejsza część;)

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Najbardziej niedorzeczne jest to, że połowa z tych rzeczy opisanych w tekście się już dzieje a ludzie dyskutują nad tym jakie to urojenia miał autor tekstu. Znów opisana wyżej racjonalizacja i niedopuszczenie przez podświadomość scenariuszy, które praktycznie mogłyby być zagrożeniem dla fundamentów ukształtowanej psychiki. Czyty mechanizm obronny, raczej nabyty ale na pewno pozaświadomy.

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
3 godziny temu, Conrad napisał:

Jak damy jakiś obiekt na linii Ziemia-Słonce i do tego bliżej Słońca, to powinien powstać wystarczający cień.

 

Brawo, obiekt ten jest podobno 10 razy większy od Księżyca i odpowiada za wcześniejszy potop oraz inne kataklizmy na Ziemi.

 

Pewien amerykański astronom zrobił na ten temat badania

 

Więcej pod linkiem.

 

 

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
27 minut temu, SennaRot napisał:

Najbardziej niedorzeczne jest to, że połowa z tych rzeczy opisanych w tekście się już dzieje a ludzie dyskutują nad tym jakie to urojenia miał autor tekstu. Znów opisana wyżej racjonalizacja i niedopuszczenie przez podświadomość scenariuszy, które praktycznie mogłyby być zagrożeniem dla fundamentów ukształtowanej psychiki. Czyty mechanizm obronny, raczej nabyty ale na pewno pozaświadomy.

Tak właśnie jest, jest to straszne dla takiego człowieka bo musiał by szukać lub tworzyć nową konstrukcję psychiczną na której mógłby podeprzeć swój byt. A przecież łatwiej i przyjemniej trzymać się starej wizji indukowanej przez kogoś, dokładnie tak samo jest ze związkami. Jak tu dołączyłem i zobaczyłem co tu piszą to nie mogłem w to uwierzyć i moja konstrukcja psychiczna na temat kobiet i związków runęła. Jakiś czas musiał minąć żeby wykształciła się nowa równowaga.

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

To światło z Nieba to na pewno dostał we wrześniu 2019? Bo mnie się wydaje, że chyba nie wcześniej niż miesiąc temu...

Nie trzeba wtrącać historii o szatanie (szytych grubymi nićmi), bo zmiany, których jesteśmy świadkami, są przerażające same w sobie. Ile z tych procesów jest zarządzanych "centralnie", a ile z tego to improwizacja i wykorzystywanie okazji - trudno powiedzieć.

Sama centralizacja władzy nie zawsze jest czymś negatywnym, jednak powinno się takie procesy rozważać w kontekście społeczno-gospodarczym - a wtedy może się okazać, że nie jest tak różowo. Wygląda na to, że większość tutejszych panglossów na to nie wpadła.

Edited by zychu
Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, zychu said:

To światło z Nieba to na pewno dostał we wrześniu 2019? Bo mnie się wydaje, że chyba nie wcześniej niż miesiąc temu...

Pojęcia nie mam. Wygląda na to, że art wstawiony jest w sierpniu 2020. 

Link to post
Share on other sites

Zajebista sprawa! Poprawiłeś mi humor na cały dzień albo nawet i tydzień. Szkoda, że nie mam dzisiaj więcej czasu - ale na pewno wrócę do tego tekstu.

 

Na razie rozjebało mnie to:

Cytat

Lecz dobrodziejstwa będą trucizną bitu, a słowa kłamstwem, bo stoi za nimi ojciec kłamstwa.

 

Nie inwestuj w krypto! Nie słuchaj Elona! To już w proroctwie z 2019 roku było!

Link to post
Share on other sites

A co takiego złego jest w światowym rządzie? W uniwersum 'Star Wars' jest galaktyczny rząd (senat) a poszczególne planety mają swoje rządy i przedstawicieli w senacie nawet przy zróżnicowaniu gatunkowym i rasowym.

 

Ponadto samo słowo 'apokalipsa' oznacza objawienie dotyczące końca istnienia obecnego świata. Takich końców było już przecież wiele w znanej nam historii. Był koniec antyku, później średniowiecza i tak dalej. Niektóre wynalazki oznaczały koniec istnienia pewnej epoki i początek nowej.

 

Bo przecież nie rozchodzi się o koniec świata w sensie, że planeta się rozpęknie i cała ludzkość kaput. Bo takich końców to tylko od 2000r było już kilka.

 

Czy bogowie i szatan ma z tym jakiś związek? KK na pewno potwierdzi. Od wieków przecież starają się trzymać wszystkie patenty dotyczące prawdy. Dlaczego nagle miałoby się coś zmienić w tej kwestii? 'Prawdę znamy tylko my i się słuchajcie albo marnie skończycie.' Sens jest cały czas ten sam, zmieniają się tylko słowa, zależnie od epoki i od słuchacza.

 

A nawet jeśli dzieję się coś złego, a dzieje się już od wielu wieków, bo przecież ciągle dzieją się wojny, totalitaryzmy, wyzyski, głody, pogromy, obozy, zagłady, a nawet czady zabierają nam dziołchy i nie mamy co ruchać, to co z tego? No dzieją się i dziać się będą. Jeśli ktoś dalej wierzy w powszechną i ogólną sprawiedliwość, jakiś sprawny system dający każdemu po równo, bez krzywdzenia kogokolwiek i w jakikolwiek sposób to od razu może zacząć płakać bo takiego nie ma i nie będzie.

 

 

Link to post
Share on other sites

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.