Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Kingboss

Wpływ imigracji mężczyzn na rynek matrymonialny

Recommended Posts

Do szukania informacji na ten temat skłonił mnie ten filmik na YouTube.

Ostatnie lata w Europie, ale także w naszym kraju to przystosowywanie się do zmian kulturowych, które podyktowane są między innymi masową imigracją. Pytanie jak to wpływa na nas, Polaków, a szczególnie tych, którzy pragną znaleźć bliższą relacje z płcią przeciwną? Jak może wyglądać rynek matrymonialny uwzględniając imigrantów, czyli zaludniając państwa w zdecydowanej większości mężczyznami? Jak niedostatki kobiecego zainteresowania wpływają na mężczyzn? I dlaczego wszyscy, którzy są za równością nie uznają, by do kraju także sprowadzać kobiety?

 

Spis treści [schowaj]

Wpływ imigracji obcokrajowców na rynek matrymonialny w Polsce

Według danych dostępnych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Polski imigruje znacznie więcej mężczyzn niż kobiet. Może to negatywnie wpłynąć na rynek matrymonialny w Polsce i utrudnić polskim mężczyznom znalezienie partnerki. W pierwszym półroczu 2018 roku, powiatowe urzędy pracy wpisały do ewidencji 756 812 wniosków pracodawców o zatrudnienie cudzoziemców. Zaledwie 31 procent oświadczeń dotyczyło sprowadzenia i zatrudnienia w Polsce kobiet z zagranicy.

Cudzoziemcy pracujący w Polsce. Statystyki.

 
imigrancicudzoziemcywpolsce-1020x487.jpg

Podane dane dotyczą imigrantów z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Armenii i Gruzji. Liczba wniosków o zatrudnienie cudzoziemców nie jest tożsama z liczbą obcokrajowców zatrudnionych w Polsce jednak jest dobrym źródłem na temat proporcji płci imigrantów przyjeżdżających do Polski. Proporcje płci dotyczące imigracji z krajów egzotycznych są jeszcze bardziej niekorzystne dla polskich mężczyzn. Na 2928 wniosków o pracę w Polsce dla obywateli Bangladeszu tylko 58 wniosków stanowiły wnioski o pracę dla kobiet. Dla obywateli Nepalu na 9234 zezwolenia tylko 959 dotyczyło kobiet, wśród Pakistańczyków na 420 zezwoleń tylko 14 wydano kobietom. Na 570 obywateli Turcji zezwolenia dostało tylko 50 Turczynek.

zezwolenienapraceimigrancizwschodu-1020x

Polki lubią wychodzić za egzotycznych mężczyzn

Małżeństwa Polek z cudzoziemcami stanowią aż 74 proc. ogółu małżeństw mieszanych – wynika z danych podanych przez GUS za lata 2006-2012. Obecnie sytuacja może się pogarszać ze względu na większą imigrację mężczyzn do Polski. Niewielka liczba kobiet przyjeżdżających do Polski z egzotycznych krajów jak Pakistan może nie przynieść polskim mężczyznom żadnych korzyści, ponieważ islam wyznawany przez imigrantki z krajów muzułmańskich zakazuje związku muzułmanki z niemuzułmaninem.

Małżeństwa Polek z cudzoziemcami (infografika).

Negatywne skutki społeczne i gospodarcze imigracji zdominowanej przez mężczyzn

Nadwyżka mężczyzn to wzrost przestępczości

Portal politico przestrzega przed nadmierną imigracją mężczyzn i zaleca uwzględnienie płci imigrantów w polityce imigracyjnej. Politico przytacza badania z których wynika, że znaczna nadwyżka mężczyzn przyczynia się do wzrostu przestępczości i destabilizacji społeczeństwa. Z powodu błędnej polityki imigracyjnej w Szwecji przypada według szacunków 123 mężczyzn na 100 kobiet w wieku 16-17 lat. Wielu ekspertów wiąże wzrost liczby przestępstw w tym kraju z nadwyżką mężczyzn w społeczeństwie. Antropolog Barbara Miller przekonuje w rozmowie z politico, że właściwe proporcje płci są dobrem publicznym które należy chronić. Zaburzona równowaga płci jest złą wiadomością dla europejskich mężczyzn którzy będą mieli trudności ze znalezieniem partnerki, ale jest też złą wiadomością dla europejskich kobiet które cierpią z powodu wzrostu przestępczości na tle seksualnym.

Europejscy mężczyźni mają problem.

Zaburzona równowaga płci i nadwyżka mężczyzn, którzy nie mają szans na znalezienie partnerki jest przyczyną wzrostu przestępczości w Indiach i Chinach. Z powodu selektywnej aborcji w Indiach jest 37 mln więcej mężczyzn niż kobiet, a w grupie wiekowej która popełnia najwięcej przestępstw jest 17 mln więcej mężczyzn, niż kobiet. Liczba brutalnych przestępstw w Indiach wzrosła w latach 2007-2011 o 19 proc. a liczba porwań kobiet wzrosła w tym okresie aż o 74 proc.
Problem mężczyzn z Indii

“The Washington Post” zauważa że w Indiach i Chinach może brakować łącznie nawet 70 mln kobiet a sprowadzanie kobiet z innych krajów może zaburzyć równowagę płci w krajach sąsiednich. W związku z szerszym otwarciem polskich granic na imigrację należy się zastanowić czy Polska nadal powinna pozwalać krajom takim jak Indie na eksportowanie swojej nierównowagi płci do naszego kraju.

Kanada zauważyła problem związany z nadwyżka mężczyzn imigrujących do krajów zachodnich. W 2015 roku Kanada ogłosiła, że przyjmie 25 tys. azylantów z Syrii, ale wykluczyła możliwość przyznania azylu dla samotnych mężczyzn. Azyl był przyznany tylko samotnym kobietom, dzieciom, lub rodzinom.

Mężczyźni zadłużają się (i wyrywają sobie flaki), by zaimponować kobietom – w tym finansowo. Rywalizacja jest okrutna

Kolejnym mało znanym skutkiem zaburzenia równowagi płci jest wzrost zadłużenia mężczyzn i ryzyko kryzysu gospodarczego. Z badań przeprowadzonych w USA jasno wynika, że im więcej mężczyzn musi konkurować o kobiety na rynku matrymonialnym, tym bardziej mężczyźni zadłużają się aby zaimponować kobietom. Naukowcy udowodnili, że wzrost wydatków i ostentacyjne bogactwo pomaga mężczyznom w znalezieniu partnerki. We Francji zatrudniono sześciu atrakcyjnych 20-latków, którzy próbowali uzyskać numer telefonu od przypadkowo spotkanych młodych kobiet. Mężczyźni podjeżdżali trzema różnymi modelami samochodów które sugerowały ich stan majątkowy. Aktor w najdroższym aucie uzyskał numer telefonu od 23,3 proc. podrywanych kobiet a w najtańszym w 7,8 proc. przypadków.

Sugerowanie zamożności prawie trzykrotnie zwiększyło szansę na uzyskanie numeru telefonu i randkę.

Reszta mężczyzn zaczyna odpuszczać – stają się bierni, ponieważ nie mają żadnej gwarancji wygrania rywalizacji (przypomnijmy, że zarobki są dzielone na obie płcie, wspomaga się jedynie kobiety, które pragną wyższego statusu mężczyzny dzięki hipergamii). Mężczyźni nie mają gwarancji wychowywania swojego potomstwa, a nawet nie mają gwarancji wierności partnerki (brak seksualnej wyłączności). Małżeństwo dla mężczyzny staje się powoli karą (tak samo jak konsekwencje po rozwodzie, nawet gdy to kobieta niszczy związek i zdradza), a nagrodą jedynie dla kobiety.

Kobieta zdradza, rozwodzi się i żąda 15 tysięcy alimentów

Kobiety rozwodzą się bardzo chętnie w szczególności w latach życia kiedy są najbardziej płodne i atrakcyjne, czyli w momencie gdy jest zdecydowana nadwyżka mężczyzn. Także same kobiety wikłają się w tym czasie w luźne relacje seksualne z wybraną grupą mężczyzn, która najczęściej jest dla nich podniecająca seksualnie, ale nie nadaje się na partnera, ani na rodzica (zostają samotnymi matkami na coraz większą skalę – i kto za to płaci? cała reszta mężczyzn – cała reszta mężczyzn jest też zrównywana w mediach z patologicznymi mężczyznami, których kobiety wybierają jako najbardziej atrakcyjnych seksualnie).

Czego to jest dowód? Oczywiście tylko tego, że te kobiety nie potrafią wybierać i decydować, ale nadal próbują stanowić wzór.

Lokalni mężczyźni skazani na brak potomstwa

Hipergamia kobiet. Wolność seksualna

Badania DNA pokazują, że masowa imigracja mężczyzn lub inwazja powoduje, że lokalni mężczyźni mają trudności ze znalezieniem partnerki i nie mają potomstwa. Naukowcy udowodnili, że podczas kolonizacji Ameryki Południowej mężczyźni z Europy mieli dzieci z lokalnymi kobietami, a lokalni mężczyźni zginęli lub nie mieli dzieci.

O kolonizacji poczytacie tutaj

Podobna sytuacja wystąpiła u Maorysów. Z badań DNA wynika, że 96 proc. maoryskich kobiet pochodzi z regionu Tajwanu ale 2/3 mężczyzn pochodzi z Nowej Gwinei. Jedynie jedna trzecia maoryskich mężczyzn ma rdzenne pochodzenie z Tajwanu.

Populacja Maori

Hiszpania nie jest zamieszkana przez rdzennych mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego. Dowodzą temu najnowsze badania DNA. Około 4500 lat temu Hiszpania została zajęta przez lud z Azji, a lokalni mężczyźni nie mogli mieć dzieci lub zostali wymordowani.

Rdzenni Hiszpani wyginęli 4500 lat temu

Konkurencja na rynku matrymonialnym ze strony imigrantów z krajów muzułmańskich

Większość imigrantów z krajów muzułmańskich w Europie to mężczyźni. Według danych zamieszczonych na rządowej stronie migracje.gov.pl jedynie 10 proc. obywateli Egiptu przebywających na terytorium Polski to kobiety. Podobnie proporcje wyglądają dla imigrantów z pozostałych krajów Afryki Północnej. Nawet niewielka liczba kobiet z muzułmańskich krajów nie przyniesie korzyści samotnym polskim mężczyznom ponieważ islam zakazuje małżeństw pomiędzy muzułmanką i niemuzułmaninem, ale zezwala na związki muzułmanina z chrześcijanką, lub żydówką. Większość krajów muzułmańskich wpisało do swoich systemów prawnych zakaz małżeństw muzułmanek z niemuzułmaninem. Oznacza to, że polski mężczyzna nie może ożenić się w Maroku z muzułmanką, nawet jeżeli złamie ona zasady islamu i wyrazi zgodę na małżeństwo z polskim niemuzułmaninem.

W związkach muzułmańskich zwykle dominują mężczyźni, a dzieci będą się identyfikowały z kulturą i religią ojca, a nie matki dlatego niektóre kultury i religie pozwalają na małżeństwa mieszane swoich mężczyzn, ale nie pozwalają na małżeństwa mieszane swoich kobiet. Takie zasady skutecznie pozwalają islamowi na zwiększenie liczby wyznawców.

Raport na temat życia egipskich Koptów ujawnia, że 80 proc. Chrześcijan którzy przeszli w Egipcie na islam to młode kobiety. Przyczyną większości konwersji na islam jest małżeństwo koptyjskiej chrześcijanki z muzułmaninem. Konwersja religijna młodych koptyjskich kobiet zakłóca równowagę płci w społeczności Koptów i powoduje, że część koptyjskich mężczyzn nigdy nie znajdzie partnerki.

Tutaj RAPORT.

Podobnie sytuacja wygląda w Europie. 100 tys. ludzi w Wielkiej Brytanii przeszło na islam, większość z tych osób to młode, białe kobiety a to oznacza, że kilkadziesiąt tysięcy młodych Brytyjczyków straciło potencjalne partnerki ponieważ kobiety które przeszły na islam nie będą mogły wchodzić w związek małżeński z niemuzułmaninem.

Liczne konwersje młodych brytyjskich kobiet na islam zwiększają przyrost naturalny brytyjskich muzułmanów i zmniejszają przyrost naturalny ludności niewyznającej islam.

Brytyjki przechodzą na Islam.

Konwersje religijne młodych kobiet zdarzają się również w Polsce. Znany jest przypadek młodej Ukrainki która w wieku 14 lat została przekonwertowana w Warszawie na islam wbrew woli rodziców, dziewczyna zerwała kontakt z rodzicami i została umieszczona w pogotowiu opiekuńczym. Młoda dziewczyna obecnie ma 16 lat. Ogłosiła, że chce wyjść za 20-letniego muzułmanina i urodzić mu dzieci. Rodzice twierdzą, że konwersja została dokonana w Warszawskiej szkole w której było wielu muzułmańskich uczniów i jeden nauczyciel muzułmanin.

Nasza córka została Islamistką.

Zaburzenie równowagi płci utrudnia znalezienie partnerki

Imigracja mężczyzn do krajów zachodnich zwiększa wymagania kobiet i pogarsza sytuacje lokalnych mężczyzn na stronach i aplikacjach randkowych. Badanie aktywności użytkowników popularnej aplikacji Tinder przeprowadzone przez Garetha Tysona i opisane w artykule „A First Look at User Activity on Tinder” pokazuje, że 35 proc. mężczyzn lubi prawie wszystkie profile kobiet na Tinderze. Badania ujawniły, że nie było żadnych kobiet które zaznaczałyby wszystkie męskie profile w aplikacji Tinder.

Jak płcie dobierają się na portalach randkowych

Wysokie wymagania kobiet widać w badaniach na temat związków małżeńskich. W USA zapytano mężczyzn w wieku 25-35 lat czy lepiej byłoby im w związku małżeńskim – aż 65 proc. samotnych mężczyzn odpowiedziało że chcieliby mieć żonę. Podobne pytanie zadano młodym kobietom w tej samej grupie wiekowej. Jedynie 49 proc. ankietowanych kobiet chciałaby wyjść za mąż.

Małżeństwa staną się tymczasowym kontraktem

Struktura demograficzna Polski

Młodzi mężczyźni w Polsce nie mają łatwej sytuacji na rynku matrymonialnym. W Polsce rodzi się więcej mężczyzn niż kobiet. Wśród osób w wieku 20-29 lat mamy nadwyżkę mężczyzn licząca 94 tys. osób. Jest to naturalna różnica wynikająca z większej liczby narodzin chłopców, niż dziewczynek. Podane dane nie obejmują setek tysięcy imigrantów którzy przyjechali do Polski w ostatnich latach.

wykrespiramidydemograficznej.jpg

Sytuację pogarsza emigracja ponieważ Polki emigrują za granicę nieznacznie częściej niż mężczyźni. W 2013 roku, kobiety stanowiły 52 proc. osób które wyemigrowały za granicę. Polki częściej niż Polacy wchodzą w związki z obywatelami krajów zachodnich. Masowa imigracja afrykańskich i azjatyckich mężczyzn do Niemiec sprawiła, że Niemcy szukają partnerek w Europie Wschodniej, ale pomaga im w tym dobra sytuacja materialna. W 2013 roku mężczyźni z Turcji wzięli za żony 4325 kobiet z Niemiec. Niemieccy mężczyźni wyrównali zaburzoną równowagę płci w Niemczech małżeństwami z kobietami z biedniejszych krajów Europy Wschodniej. Niemcy poślubili 2533 Polki, a Polacy ożenili się z jedynie z 393 Niemkami.

Wielka emigracja Polaków. Wyjeżdża coraz więcej kobiet

Niemcy preferują Polki jako żony. Polacy rzadko żenią się z Niemkami.

Trudna sytuacja Polaków na rynku matrymonialnym jest wynikiem sumy kilku negatywnych czynników do których zaliczamy: małżeństwa Polek z mężczyznami z bogatych krajów zachodnich, a obecnie najważniejszym negatywnym czynnikiem jest imigracja setek tysięcy mężczyzn do Polski którzy zaburzają równowagę płci w Polsce. Polacy nie są tak zamożni jak Niemcy dlatego trudniej im będzie wyrównać zaburzoną równowagę płci przez małżeństwa z kobietami z biedniejszych krajów.

Samotność, samobójstwa, brak wsparcia aparatu państwowego i trudna sytuacja polskich mężczyzn

Dyskryminacja mężczyzn w Polsce przyjęła charakter systemowy. Mężczyźni mają wyższy wiek emerytalny pomimo, że żyją krócej niż kobiety. Kolejnym przejawem dyskryminacji polskich mężczyzn jest sprowadzanie do Polski setek tysięcy mężczyzn którzy utrudniają Polakom znalezienie partnerki i założenie rodziny. Imigranci nie tylko będą konkurują z Polakami na rynku matrymonialnym ale, zyskali możliwość otrzymywania polskich świadczeń socjalnych finansowanych przez polskich mężczyzn.

Ustawa „Mieszkanie na Start” umożliwia cudzoziemcom ubieganie się o dopłaty do czynszu przez okres 15 lat.

Dla kogo Mieszkanie na Start?

Korzyści odnoszą również zagraniczni studenci którym Polska dopłaca do studiów 13 tys. zł dzięki czemu mają

więcej pieniędzy na imprezowanie z polskimi studentkami.

Uczelnie walczą o zagranicznych studentów

Dyskryminacja i samotność sprawiła, że wskaźnik samobójstw wśród polskich mężczyzn należy do najwyższych na świecie. Rocznie samobójstwa popełnia 32.7 na 100 tys. żyjących w Polsce mężczyzn. W znanej z dużej skali samobójstw Japonii ten wskaźnik wynosi 21,7  na 100 tys. żyjących w Japonii mężczyzn.

Statystyka samobójstw według państw

O samobójstwach więcej pisałem tutaj: Rośnie zainteresowanie męskimi problemami.

A co ty możesz zrobić dla poprawy sytuacji?

Większość problemów opisanych w artykule wynika z braku świadomości naszego społeczeństwa. Najlepszą metodą na zmianę tej sytuacji jest edukowanie go. Wystarczy zrozumieć jak ważnym aspektem dla obu płci jest znalezienie miłości, w czym pomaga przytaczana przez nas wielokrotnie – optymalna dla społeczeństw monogamia, a nie poligamia, a tym bardziej nie kobieca hipergamia. Mężczyźni kochani, a także pożądani – są produktywniejsi, łagodnieją, zmniejsza się poziom agresji, uzależnień i przestępstw. Z ciekawostek: nadwyżka mężczyzn, a więc niespełnienie w sferze relacji zawsze powodowała wojny (a więc rósł poziom agresji). Mężczyźni, którzy mają pewność wychowania swoich dzieci, są szanowani, a także mają pewność, że niewierność jest karana – utożsamiają się z danym państwem i chcą zakładać rodziny. Z kolei kobiety są szczęśliwsze, pewniejsze siebie i zabezpieczone. Oczywiście odbywa się to kosztem ograniczania swobód: nierzadko rozwiązłości i hulaszczego, egoistycznego trybu życia, na który pozwala hedonistyczna kultura. Wystarczy, że pokażecie artykuł znajomym albo napiszecie kilka komentarzy z wykorzystaniem informacji i statystyk podanych w tym artykule.

Polscy mężczyźni nie są świadomi jak wielki wpływ na rynek matrymonialny ma imigracja do Polski setek tysięcy mężczyzn z zagranicy. Musimy nagłośnić temat aby zmusić władze do zmiany polityki imigracyjnej i wprowadzenia parytetów płci dla imigrantów.

Źródło http://swiadomosc-zwiazkow.pl/wplyw-imigracji-mezczyzn-na-rynek-matrymonialny/

 

 • Like 5
 • Thanks 4
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie wiem czy sytuacja prawdziwa, ale kolega opowiadał mi kiedyś, że jego koleżanka (około 20lat) wylatuje do (chyba) Arabii Saudyjskiej walić się tam z arabem, którego poznała przez internet. On jej wszystko opłaca i będzie czekał na lotnisku. Miała tam spędzić miesiąc, albo dwa. Przed wyjazdem leci sobie zrobić zastrzyk, który ma jej uniemożliwić zajście w ciąże przez następne tygodnie.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@SławomirP takie sytuacje są częste i nie tylko u Polskich dziewczyn. 

Lata 90, początek 2000 rozwinęła się bardzo sex turystyka kobiet, dużo Polek jeździło pompować się do Egiptu. Raz były tam bardziej anonimowe, dwa inny kolor kochanka, taki dziki. 

 

My mamy dalej Tajlandia daleko. 

 

 

Edited by zuckerfrei
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rozwiązania nie będzie dopóki jest stagnacja demograficzna. Tutaj to koreluje z liberalizacją kobiet (ogólnie konserwatywnym stylem życia - także dla mężczyzn [zauważcie, że feministki nie za bardzo narzekają na patriarchat w islamie]). Tutaj także powstaje główna cecha męska jaką jest dominacja - czy to dominacja na arenie międzynarodowej, czy to siłowa... Pod każdym względem po prostu. Także kultura ma znaczenie.

 

Generalnie problem powszechnie występuje na zachodzie. Czy to w Niemczech wschodnich (Chemnitz szczególnie), czy to w Wielkiej Brytanii, gdzie około 80 000 białych kobiet przeszło na islam, czy to w Szwecji. Problem jest poważny i rozwiązanie jest stosunkowo bardzo trudne. Problem rozwiązałby się gdyby 40% mężczyzn rdzennym (przypuszczam) wyrwałaby swoje kobiety, zdominowała i miałaby średnio.... No załóżmy 8 dzieci. To daje dzietność na starcie około 3.4. W tym przypadku proporcja płci w ciągu jednego pokolenia teoretycznie by się unormowała - uwzględniając ograniczenie imigracji i więcej patriarchatu (Boże, jak to dyskryminująco brzmi...)...

 

Jak na razie nie ma nadziei wielkiej - za mali są ci, którzy mogą coś zmienić, a więc... Enjoy the Decline. :)

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 godzin temu, Kingboss napisał:

Mężczyźni zadłużają się (i wyrywają sobie flaki), by zaimponować kobietom – w tym finansowo. Rywalizacja jest okrutna

To mnie najbardziej śmieszy. Fala baranów nie rozumiejących jak to jest tanie. Przecież ja dobrze zarabiam i nie raz po pracy w ramach weekendu szedłem na świetną zabawę na prostytutki. Raz zapłaciłem 300 zł i poszedłem do duetu pięknych blondynek. Panowie, co się działo - MA-SAK-RA. Zwykle jednak wydaję max. 200 zł, ale wtedy oblewałem podpisanie kontraktu na czas nieokreślony z podwyżką zarobków :)

Wystarczy oblukać garso w poszukiwaniu odpowiednich lasek o dobrej ocenie, tak żeby nie trafić na oszustkę obcinającą na usługach czy czasie i zabawa jest nie z tej ziemi.

Co najlepsze, największa beka jest jak ktoś Ci pisze, że on to tak nie umie z prostytutką, że to żądne osiągnięcie. Gratulacje - właśnie nazwałeś frajerem Stratton Oakmond, Jordana Belforta (kto oglądał Wilka z Wall Street wie, że mimo że miał żonę, to ruchał prawie codziennie dziwki) czy też Hugh Hefnera. No brawo geniuszu! :D

 

Mądry facet umie panować nad swoimi prymitywnymi gadzimi odruchami i zamiast się im poddać (tym, które każą nam ZDOBYĆ tę księżniczkę, a nie iść na gotowe) po prostu RUCHAJĄ PIĘKNE KOBIETY! 

 

Panowie, czas żeby jak najwięcej mężczyzn w końcu zrozumiało prawdziwą cenę seksu. Seks można mieć za 150-200 zł z laską smukłą i dupiastą niczym Halle Berry w Flinstonesach. 

A o wszelkich żonach i stabilizacjach - na to masz czas spokojnie do 40-45 roku życia. Do tego czasu masz kupę czasu na przemielenie potencjalnych partnerek i znalezienie swojej himalajki.

Panowie - WIĘCEJ ROZUMU!

 • Like 5
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 godzin temu, Kingboss napisał:

Mężczyźni zadłużają się (i wyrywają sobie flaki), by zaimponować kobietom – w tym finansowo. Rywalizacja jest okrutna

Kolejnym mało znanym skutkiem zaburzenia równowagi płci jest wzrost zadłużenia mężczyzn i ryzyko kryzysu gospodarczego. Z badań przeprowadzonych w USA jasno wynika, że im więcej mężczyzn musi konkurować o kobiety na rynku matrymonialnym, tym bardziej mężczyźni zadłużają się aby zaimponować kobietom. Naukowcy udowodnili, że wzrost wydatków i ostentacyjne bogactwo pomaga mężczyznom w znalezieniu partnerki. We Francji zatrudniono sześciu atrakcyjnych 20-latków, którzy próbowali uzyskać numer telefonu od przypadkowo spotkanych młodych kobiet. Mężczyźni podjeżdżali trzema różnymi modelami samochodów które sugerowały ich stan majątkowy. Aktor w najdroższym aucie uzyskał numer telefonu od 23,3 proc. podrywanych kobiet a w najtańszym w 7,8 proc. przypadków.

Hahaha :) 

 

Już jadę do ciebie, moja królowo,

W białym mustangu pędzę przed siebie,

W bagażniku mam to i owo,

W większości są to skarby dla Ciebie.

 

W kieszeni pusto jednak mi było wtedy,

A mustang swoje coś tam kosztował,

Dlatego dla zbycia mej wielkiej biedy,

Dobry banksterzyk mi kredytował.

 

Teraz już jesteś mą słodką panią

mam ciebie w końcu, mam swe oparcie,

Kobiety jak ty, nigdy nie ranią,

.........

Bum cyk tralala, ups małe zwarcie :)

 

 

Na prędko wymyśliłem, chociaż sam się z siebie pośmiałem...

 

 • Like 2
 • Thanks 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Kingboss Świetny temat.

 

Napracowałeś się, szacun !

 

Od siebie dodam, że im mniej atrakcyjna polka to tym większe prawdopodobieństwo, że poleci na araba.

 

Absolutnie nie jestem rasistą, ale takie są fakty.

 

Te ładniejsze wybierają najczęściej francuzów, niemców, szwajcarów, amerykaninów.

 

 

 

 

 

 

Edited by dobryziomek

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minut temu, AR2DI2 napisał:

Dzisiaj "zakochała się w turku", a jutro " Zbieram na Rutkowskiego zeby wyciągną moją córkę z komórki dla kóz!"

Może takie naczytały się "Jestem żoną szejka"? :D... Ano Araby się nie partolą, nie ma zmiłuj. Ostatnio jakaś matka płakała w mediach, że sąd przyznał córkę Marokańczykowi... Jeśli faktycznie ma taka instynkt macierzyński, to dla niej tragedia, ale kto się kazał parzyć z Arabem? Co to u nas brak zacnych mężczyzn? :) ...

b1dde50652a23a1d8913612a874a5eded11ab8f1

Edited by Cagliostro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Teraz odpaliłem to wideo z początku topiku... Kurwa, odezwała się do mnie dziewczyna bla bla on był z erazmusa... Ja pierdole...

 • Like 2
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Cagliostro said:

Może takie naczytały się "Jestem żoną szejka"? :D... Ano Araby się nie partolą, nie ma zmiłuj. Ostatnio jakaś matka płakała w mediach, że sąd przyznał córkę Marokańczykowi... Jeśli faktycznie ma taka instynkt macierzyński, to dla niej tragedia, ale kto się kazał parzyć z Arabem? Co to u nas brak zacnych mężczyzn? :) ...


Jak dla mnie to niech się parzą z kim chcą. Niech tylko odpowiedzialność za spierdolone życie biorą same na siebie, a nie po fakcie wypłakują sie w mediach jak to im turek czy inny ciapak dzieci zabrał i uciekł do Turcji. 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Czy ona weźmie odpowiedzialność za tą młodą laskę? Nie. To niech nie nagrywa. I ten tekst o błędach młodości. Kurwa, one mogą spierdolić całe życie. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ostatnio robiąc zakupy w hipermarkecie w mieście w środkowej Polsce, częściej słyszałem wśród klientów język ukraiński niż polski. To obiekt gdzie w Sobotę było w tym momencie pewnie ponad 200 osób jednocześnie. Nie zauważyłem żadnej kobiety ze wschodnim akcentem, sami mężczyźni. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Smutne a zarazem prawdziwe. Czytając takie rzeczy ciężko się nie zgodzić, że to wszystko jest chore i patologiczne. Sam widzę po sobie, że większość moich problemów i cierpienia w życiu powstało "z powodu" samic. A raczej ich braku.

 

Przez całą młodość (jak tylko pojawił się popęd) 12 do 18-stki szukałem miłości i akceptacji oraz wszystkiego co z tym związane co może dać samica (wiadomo o co chodzi). To był mój najbardziej płodny okres w życiu i strasznym chamstwem było to co mnie spotkało. Żyłem w samotności, brak akceptacji w szkole (grupie), dziewczyny, które mi się podobały, mnie olewały, traktowały jak powietrze, znowusz inne nawet robiły na złość i drwiły. Alienowałem się idąc w gry komputerowe lub muzykę. 

 

Jesteś zakochanym w lasce młodym nieśmiałym chłopakiem a ona się z Ciebie nabija razem z innymi... Na moje nieszczęście zawsze się zakochiwałem w topkach szkolnych. Generalnie miałem taką klasę w gimbazie "elitę szkoły" "pfuu, chuu im w dupe", że normalne było dopierdalanie sobie nawzajem. Jednak zupełnie inaczej takie drwinki są odbierane kiedy próbujesz się przypodobać samicom a tu jesteś non stop atakowany a one same się do tego przyłączają. Trauma mi została na wiele lat. Sam się zastanawiam czy trwale mi to nie uszkodziło psychiki.

 

Do tego biologia mnie cisnęła w stronę samic, więc z braku możliwości uzależniłem się od pornografii. Wiadomo, że dużo negatywnych emocji jeszcze bardziej wzmaga potrzeby seksu. Przez lata wytracałem siły i minerały. Nie dojadałem bo się wstydziłem przy samicach. Non stop byłem w stresie i napięciu emocjonalnym. W szkole średniej zaczęły się mną jakieś interesować. Potem miałem nawet fanki z racji bycia muzykiem. Powoli wychodziłem na prostą i z depresji. W międzyczasie i tak dostawałem kosze od tych ładniejszych. Pewnego razu wyrwała mnie inna ładna ale używana i z jakimiś stadiami borderline (tak przypuszczam). 

 

Ostro mi zjechała psychikę przez ten okres związku. Obrzydziła mi niedziewice bo większość chorych problemów właśnie z tego wynikała. [Potem PUA i forum z wiedzą o tym co robią panie dodatkowo nasiliło we mnie niechęć i wkurwienie]. W tym związku non stop czułem się jak ktoś gorszy i zamiennik. Nawet przyjaciele wyżej stali ode mnie. Dowiedziałem się, że jej exy byli dla niej ode mnie bardziej atrakcyjni i lepsi w łóżku. Raz jak mi nie chciała dać dupki to się popłakałem. Ponieważ robiłem z nią niemal wszystko to można się domyślić co musiała robić z innymi. Brzydzę się teraz takimi szmatami w ciele anioła. Straumatyzowała mnie suka. Myślę, że trzeba być frajerem i kompletnie zeszmaconym aby się żenić i mieć rodzinę przy takich laskach. Inne laski, które były dziewicami traktowały mnie z szacunkiem.

 

Oczywiście zdrowie mi pierdolnęło po tym wszystkim. Lekarze mają wywalone i nic nie zrobią. A ja mam mocno utrudnione życie. A wszystko dlatego, że od najmłodszych lat nie miałem normalnej laski. Już chuj z przyjaciółmi bo i tak nigdy jakoś specjalnie mi nie zależało. Ale zawsze chciałem mieć dziewczynę. Było to moje marzenie odkąd się piereszy raz zakochałem. Własna kochająca dziewczyna. Taką, która mnie przytuli, powie, że kocha i da dupki (tylko mi) jak będzie mi smutno. Dostawałem figę z makiem a potem 🔪 w plecy. Teraz po nie wiem jak to będzie w przyszlości ale natury się nie oszuka.

 

- Co do tej seks turystyki to z automatu łapie mnie pogarda do samic, które na fb mają dużo zdjęć z podróży + obściskiwania facetów. Może być nawet spoko laska ale już z góry jestem uprzedzony. 

 

- Nie, prostytutka nie da związku ani uczuć... Gdyby to było takie proste to zwalenie konia potrafiłoby zastąpić prawdziwą kobietę. No i nie trzebabyłoby przynajmniej marnować nawet te 200zł. Sam pamiętam będąc w związkach wolałem się przytulić niż seksić.

 

- Ukrainki z tego co zauważyłem jednak chyba preferują "swoich" (mówię o młodych).

 

To co opisane w artykule jasno mówi, że będzie coraz gorzej a moja historia zapewne jest powielana w wielu wariantach u młodszych samców. Pojebane naszły czasy...

 • Like 1
 • Thanks 4
 • Sad 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 godzin temu, realista napisał:

Ostatnio robiąc zakupy w hipermarkecie w mieście w środkowej Polsce, częściej słyszałem wśród klientów język ukraiński niż polski. To obiekt gdzie w Sobotę było w tym momencie pewnie ponad 200 osób jednocześnie. Nie zauważyłem żadnej kobiety ze wschodnim akcentem, sami mężczyźni. 

Ja  spotkałem w pracy sporo pań za wschodniej granicy i wszystkie miały dwie cechy. Pierwsza, żadna nie miała obcego akcentu. Pamiętam nawet jedną (z Białorusi), która Polskiego uczyła się dopiero od pół roku. Oczywiście trochę słownictwa jej brakowało i przy pisaniu czasami coś pomyliła ale gdyby nie obce imię to nigdy bym nie uwierzył, że nie jest z Polski. Druga rzecz to taka, że wszystkie miały wrogów wśród naszym krajowych pań z uwagi na urodę (i to jaką ;) ).

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja widzalem u siebie grupę samic wychodzących gdzieś wieczorem chyba balety. Ukrainki. Żeńska płeć tez tu przyjeżdża. Ładnej jeszcze nie widziałem. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

No nie wiem. Dla mnie ta teoria jest naciągana.

 

W sobotę byłem w paru klubach w Warszawie. Było kilku Habibi ale byli równo zlewani przez panie. Natomiast jeśli przystojny, wysoki, dobrze ubrany Polak startował, to i owszem.

 

Dlatego moim zdaniem samo bycie Habibim niczego nie daje, jeśli nie ma się wszystkich cech typowo wymaganych od mężczyzn. A wtedy, co to za różnica, czy ktoś jest Polakiem czy imigrantem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 godzinę temu, Oktabryski napisał:

W sobotę byłem w paru klubach w Warszawie. Było kilku Habibi ale byli równo zlewani przez panie. Natomiast jeśli przystojny, wysoki, dobrze ubrany Polak startował, to i owszem.

 

Dlatego moim zdaniem samo bycie Habibim niczego nie daje, jeśli nie ma się wszystkich cech typowo wymaganych od mężczyzn. A wtedy, co to za różnica, czy ktoś jest Polakiem czy imigrantem?

Razem ze mną w firmie IT (Warszawa) pracuje ze mną murzyn - programista SAP. Raczej narzekał niż chwalił się podbojami.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 godzin temu, t0rek napisał:

Raczej narzekał niż chwalił się podbojami.

Bo to dobry Mudźin był z Afrika :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie bez powodu Amerykanie rozpieprzyli w pył Bliski Wschód - zmusili (jednych) i zmotywowali (innych) do ucieczki z kraju a ich wasale w Europie wpuścili ten motłoch tutaj. Jeszcze niedawno myślałem, że chcą jak najszybciej wojnę wywołać i nas wyrżnąć. Teraz myślę, że niekoniecznie muszą nas wyżynać. Wystarczy nas wyrodzić, zmieszać z arabami i murzynami, zwłaszcza muzułmanami, którzy nie dość, że nie mają tu swoich kobiet, to jeszcze nie pozwalają na mieszane małżeństwa - to jest ochrona własnej linii genetycznej (to jest jedna z genialnych strategii Islamu, która pozwoliła mu przetrwać i się rozwinąć).

To jest wojna i zwycięzców samice uraczą łożem a przegranymi będą gardzić. Opisał to dobrze David Livingstone Smith w książce "Najbardziej niebezpieczne ze zwierząt", w skrócie można poczytać art. Wojna jest sexy. I nie pozostanie już ślad po męskim DNA Europejczyków jak to było w Hiszpanii, Jak to było w Ameryce Południowej, jak to było na Bliskim Wschodzie i wszystkich terenach zajętych przez muzułmanów. Muzułmanie zabijali chłopców, którzy mieli włosy pod pachami bądź łonowe i robią to do dziś.

Fakt, muzułmanie są pionkami w grze ale żeby dojść do króla trzeba przejść przez pionki.

 

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dnia 11.12.2018 o 08:02, Aur0n napisał:

Druga rzecz to taka, że wszystkie miały wrogów wśród naszym krajowych pań z uwagi na urodę (i to jaką ;) ).

Ponieważ Polki wypadają strasznie średnio na międzynarodowym rynku matrymonialno-seksualnym ;) 

 

Kobiety ze wschodu potrafią być bardzo ładne (szczególnie Białorusinki i Rosjanki), tak samo Słowianki z południa (Słowenki i Chorwatki). 

 

One(Polki) mimo, że nie wychylają tego łba spod swojego czubka nosa, przekonane o swej zajebistości, jednak mają to lustro w domu. W związku z czym widzą, że mają poważną konkurencję zza granicy. 

 

Dlatego taka nienawiść. Posiadanie chłopa, jak zwykle, jako cel nadrzędny naszych (i nie tylko naszych) pań ;)

Edited by Ragnar1777

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Ksanti weź odpowiedzialność za swoją historię. :) Przepisz ją na nowo tak by ci służyła. Radziłeś sobie jak potrafiłeś. Teraz pewnie byś zrobił inaczej i  nie ma sensu stawiać się w roli ofiary. Tak to boli, jednak w dużej mierze to jak cię traktują zależy od tego jak sam się zachowujesz.

 

Co do rynku, jeszcze parę lat pobuja i będzie dobrze. :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Content

  • By vk20009
   Witam wszystkich braci. Chciałbym opisać swoją nieciekawą sytuację, jaka miała miejsce w moim życiu. Rok czasu byłem w związku z dziewczyną, super nam się układało, chciałem się jej oświadczyć. W pewnym momencie ni z tego ni z owego, po kilku kłótniach i przyłapaniu jej na kłamstwie (twierdziła, że wychodzi z koleżankami, spotkałem ją na mieście w otoczeniu kolegów) oświadczyła, że musi zrobić sobie przerwę od związku. Jestem załamany. W dodatku przed samą deklaracją, zwierzyła mi się, że zamierza wyjechać na Erasmusa do Hiszpanii. Nie wiem co mam o tym myśleć. Czy takie przerwy robią dobrze związkowi i stosujecie podobne metody w stosunku do swoich partnerek (albo one do was)? Wg mnie nie wróży to nic dobrego.
  • By Kingboss
   Bracia kurestwo w eu jest już totalne 
   https://newsbook.pl/2017/07/28/nowy-trend-wsrod-austriaczek-utrzymuja-imigrantow-w-zamian-za-seks/
   Jeśli macie jakieś linki historię podzielcie się nimi w tym temacie.
   By otworzyć oczy innym i uświadomić ich ze kobieta która była na emigracji lub jest nadal że jest ona taka ( nowoczesna ) że lepiej uciekać 
    
    
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.